Hlavní menu:


Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

11.06.2011 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové
kostel sv. Jana Nepomuckého

Při bohoslužbě slova zazní 4 čtení ze Starého zákona:zmatení jazyků v Babylónu, sestup Hospodina na horu Sinaj a další proroctví s předobrazem Božího Ducha. Na čtení vždy navazuje žalm a modlitba kněze. Následuje Gloria, epištola a evangelium, dále obnova břmovacích závazků a obvyklá euchatistická bohoslužba.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |