Hlavní menu:


ZELENÝ ČTVRTEK

29.03.2018 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové
Památka Poslední večeře Páně

(Varhany hrají pouze do chvalozpěvu "Sláva na výsostech Bohu".)
P. Josef Olejník/ Bohuslav Korejs: Liturgické zpěvy Svatého týdne
Josef C. Sychra: MŠE ČESKÁ (části Kyrie - Gloria)
anonym: Ubi est caritas et dilectio (Kde je láska a milování)


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |