Hlavní menu:
Události

24.05.2017 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma DOBRODRUŽNÁ DOGMATA

arciděkanský úřad
25.05.2017 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
Vše arciděkanský kostel:
16:30 TICHÁ ADORACE před Nejsv. svátostí
17:30 Modlitba SV. RŮŽENCE
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná

26.05.2017 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

pátek 26.5. - sobota 3.6.2017

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

28.05.2017 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
30.05.2017 [úterý], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ZDISLAVY, hl. patronky diecéze

31.05.2017 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 MARIÁNSKÉ NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
Po mši svaté: poslední májová pobožnost

31.05.2017 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Přibereme několik kapitol z Izaiáše a začínáme číst k Římanům.
(193) 1Pa 12, 19 nn; 13+14 * Př 19, 4-5 * Iz 15+16+17+18 * Ř 1, 1-17

03.06.2017 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

04.06.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Hod boží svatodušní

Mše svatá v 9:00 bude slavná.


Biblický citát na dnešní den
Bůh pro mě dokončí, co začal. (Žl 138,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |