Hlavní menu:
Události

19.06.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Téma: Dante Alighieri – Božská komedie.

20.06.2019 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 23.6.

20.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

kostel sv. Jana Nepomuckého

Vystoupí Collegium učitelů ZUŠ Ml. Boleslav

21.06.2019 21:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

Celonoční eucharistická adorace

arciděkanský kostel

Adorace potrvá od 21:30 do soboty 7:00 (ranní chvály).

23.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Průvod doprovodí Mladoboleslavský žesťový soubor.
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

24.06.2019 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

arciděkanský kostel

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY slavnosti sv. Jana
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná

27.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Varhanní koncert

arciděkanský kostel

Varhany a housle, O. Valenta a Š. Petříčková

28.06.2019 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

arciděkanský kostel

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY slavnosti Nejsv. srdce
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
ADORACE k Nejsv. srdci a svátostné požehnání

29.06.2019 10:00 [sobota]

Kněžské svěcení Václava Nováka

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána

Pokud bude dost zájemců, pojede autobus.

Ke stažení: Pozvánka, 54 kB

29.06.2019 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

kostel sv. Jana Nepomuckého

18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
po skončení: 2. NEŠPORY slavnosti sv. apoštolů

30.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Neděle 13. v mezidobí

arciděkanský kostel

Nebude dopolední mše sv. v 10:30 ani večerní v 18:00 ani ve Vinci v 15:00!!!
Mše sv. pouze v 9:00 a 14:00 (primiční)

30.06.2019 14:00 [neděle]

Primiční mše svatá Václava Nováka

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mši svatou celebruje Mgr. V. Novák, zdejší rodák, vysvěcený předchozího dne v Litoměřicích.
Sbírka při mši svaté bude na novokněze.

Ke stažení: Pozvánka, 54 kB


Biblický citát na dnešní den
Bůh miluje radostného dárce. (2 Kor 9,7)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |