Hlavní menu:


Podmenu:Budova arciděkanského úřadu - fara

Arciděkanství je jednopatrová budova s bohatě členěným průčelím, s dvojitými okny a dvěma štíty zakončenými trojúhelníkovým tympanonem.
Budova má čtvercový půdorys a tvoří ji dva postranní trakty s obytnými místnostmi, spojené střední chodbou (síní), a to jak v přízemí, tak i v prvním patře. Pod pravým traktem je částečně podsklepena. Sklep i přízemní prostory jsou sklenuty valenými klenbami nebo křížovou klenbou bez žeber.
Hlavní vchod do budovy zdobí nad kamenným portálem cenný oválný nadsvětlík s barokní mřížkou a pozlaceným monogramem IHS. V chodbě v přízemí jsou zachovány dva kamenné portálky s klasicistními dveřmi, vyřezávané dveře s erbem na schodiště, a též výklenky ve zdi a zazděné skříně.
Místnosti v prvním patře jsou sklenuty neckovými klenbami s bohatou štukovou výzdobou. Největší rohová místnost sloužila jako biskupský pokoj a k reprezentaci. Chodba má freskovou výmalbu z 2.pol. 20. století. Malby na stropě představují čtvero ročních období a latinský nápis na pase klenby uvádí, že byly opraveny v roce 1911 za děkana Fr. Matějky.
Budova je zastřešena dvěma rovnoběžnými sedlovými střechami s taškovou krytinou.
Areál arciděkanství doplňuje vysoký zděný plot s krytinou. Za ním se nachází dvorek (rozšířený ze zahrádky), stará prádelna a dřevník (garáž).
Památková hodnota arciděkanství je značná vzhledem k jejímu baroknímu původu včetně dochovaných kleneb s jejich malířskou a štukovou výzdobou, a bohatě členěnými fasádami.
Dekretem ze dne 11.listopadu 1941 povýšil biskup ThDr. Antonín Alois Weber děkanství na arciděkanství a kostel na arciděkanský kostel.


Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |