Hlavní menu:


Celý náš život pod sluncem je školou Boží

01.04.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Nejen J. A. Komenský, ale i papežové věděli, u koho se hlavně učit. Tím nejdůležitějším základem pro vzdělání je Bůh i dnes – jinak zůstanou vědomosti na písku, neukotveny

U kolébky nejvyšší vzdělanosti v Evropě byl papež. Po „neuniverzálních“ univerzitách (lékařská r. 1057 Salerno a právní r. 1088 Bologna) to byla právě papežem v r. 1150 založená pařížská univerzita, která byla první opravdu univerzální a stala se tak modelem pro založení všech dalších univerzit.
Univerzitu, jako společenství učitelů a studentů, ctí i Benedikt XVI. – promluvil o tom na madridské univerzitě během Světového setkání mládeže. Univerzita ve skutečnosti byla a je dosud povolána být místem, kde se hledá pravda, která je lidské osobě vlastní. Nemůžeme pokročit v poznání něčeho, nejsme-li podněcováni láskou, a nemůžeme milovat, nespatřujeme-li v tom něco rozumného.
Celý text papežovy promluvy Samolibost uzavírá přístup k pravdě

V KT13 je věnována dvoustrana J. A. Komenskému. Z jeho díla pro KT vybral a vyvozuje J. Zajíc:
Protože je celý náš život pod sluncem školou Boží, ve které se vždy vyskytne, čemu bychom se učili, je drahou lidské moudrosti: nevědět – učit se – prospívat. Jako je celému lidskému rodu celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho celý věk školou od kolébky až do hrobu.“ Tohle je tedy Komenského východisko. Vidí celý svět, život v něm i jeho dějiny jako drama, jehož režisérem je Bůh, a my jsme přizváni k tomu, abychom pochopili Boží záměry a s ním na vývoji tohoto dramatu spolupracovali. Protože nejde o nic menšího než o nápravu světa. Ten je totiž těžce nemocný prvotním hříchem, který musí být překonán právě Boží intervencí, k níž se má připojit každý z nás. Každý. O to Komenskému jde: „Všichni, pravím, mají být učeni lidským věcem, protože jsou lidé, božským věcem, protože jsou obrazem Božím, a věčným věcem, protože jsou čekateli věčnosti.“
Nic není Komenskému tak cizí jako představy leckterých dnešních vyznavačů vlády trhu, pro které je i vzdělání předmětem kšeftování a v první řadě cestou, jak zvýšit na trhu svou cenu – je tedy podle nich investicí do vlastní konkurenceschopnosti. Komenský nám naopak ukazuje, že smyslem vzdělání je stát se spolupracovníkem Božím na velikém díle proměny světa.
Vzdělání, kterému chybí tento základ i výhled, které nevidí celek světa i jeho úžasný příběh, nezachrání, ani kdyby bylo zábavnější než nějaká reality show. Vzdělávání, jehož je naléhavě třeba, vyžaduje ovšem jako učitele lidi, kteří sami takto svět i život v něm dokážou chápat a podle toho žijí. To je Komenského hlavní odkaz dnešku.


Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |