Hlavní menu:


Církevní restituce: co ukázalo první čtení?

12.02.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Ze světa
Zlověstná komunistická ideologie pořád v této věci vládne

T. Kraus včera v Křesťanském týdeníku trefně přirovnal současné pohoršování levice nad restitucemi k situaci, kdy vám někde ukradne auto a nemůže vám ho vrátit, protože s ním denně jezdí do práce. Kompletní vyjádření J. Rumla a T. Krause k politicko-restituční situaci viz link.
Není pravdou, že by sociální demokraté nebyli účastni příprav majetkového vyrovnání – viz chronologický přehled posledních vlád (převzato z důvodové zprávy k návrhu restitučního zákona):

Koaliční kabinety ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU (2002-2006)
Majetkovým vyrovnáním mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi se zabývala koaliční církevní
komise, která v březnu 2004 dospěla k návrhu, podle kterého by si stát ponechal sporný majetek za zhruba 100
miliard korun a církvím a náboženským společnostem za něj vyplatil náhradu.

Vláda Mirka Topolánka (2007-2009)
Nevyřešeným majetkovým vyrovnáním s církvemi a náboženskými společnostmi se vážně začal zabývat až
druhý koaliční kabinet Mirka Topolánka (ODS). V květnu 2007 zřídil příslušnou komisi, v jejímž čele stanul
ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL). V říjnu 2007 oznámil, že stát se s církvemi a náboženskými
společnostmi dohodl. V lednu 2008 pak vláda schválila návrh zákona, podle kterého by stát vrátil třetinu
majetku a dvě třetiny by tvořila náhrada ve výši 83 miliard korun, která by se vyplácela po dobu 60 let.

Vláda Jana Fischera (2009-2010)
Úřednický kabinet se majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nevěnoval.

Vláda Petra Nečase (od 2010)
Během povolebního vyjednávání se zástupci ODS, TOP 09 a VV shodli na tom, že otázka vztahů a majetku
mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi musí být vyřešena v co nejkratší době, aby mohly být
církve a náboženské společnosti nezávislé na státu.

Základním zdrojem pro stanovení rozsahu nemovitého majetku
v původním vlastnictví církví a náboženských společností se stala evidence těchto nemovitostí
ve správě Pozemkového fondu České republiky a v právu hospodaření Lesů ČR, Vojenských
lesů a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a údaje poskytnuté Svazem měst a
obcí. Ocenění bylo provedeno na základě podkladů, které vycházely z tržní hodnoty
majetku, a postaveno tak, aby se blížilo skutečné hodnotě majetku v daném místě a čase.

Kardinálovo vyjádření viz Naše politická groteska

VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI: Výhody pro všechny

Zpráva o činnosti komise PS pro řešení otázek restitucí

Jan Kasal o navracení církevního majetku

Z webu ČBK Reakce na tvrzení ČSSD ohledně způsobu majetkového narovnání

» Přejít na článek Církevní restituce: co ukázalo první čtení? na webu www.rozhlas.cz.

Ke stažení: Model financování církve v Německu a v Itálii, 170 kB


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |