Hlavní menu:


Co je správné a dobré?

03.10.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
K zamyšlení voličů i dítek školou povinných

Komunální volby jsou před námi. Měli bychom více než sliby vnímat osoby, které je vyslovují. Rozlišovat, za kým opravdu stojí práce pro město a za kým pouze osobní egoistické zájmy. Volit bude těžké, žádná strana není dokonalá, žádná z boleslavských kandidátek nenabízí 33 dokonalých osob. Volit je ale nutné – ten kdo nevolí, dává část svého hlasu i těm, které by zaručeně nikdy nevolil. V komunálních volbách lze volit i nadstranicky – křížkováním důvěryhodných osob z několika volebních stran.

Výňatek ze sto let starého školního řádu:
Práce je požehnáním, lenost kletbou člověka. Štěstí a blaho rodí se z práce. Vše, co dobré a prospěšné jest, vzešlo z práce, proto i vy pracujte pilně doma i ve škole. I učení je práce. Jen vzdělaní občané mohou prospěti svému národu.
Milujte Boha a řiďte se jeho přikázáními. Plňte příkazy Boží a tím prokážete svou pravou zbožnost. Ctěte Boha nejen modlitbou, ale i užitečnou prací, vzorným a čistým, nevinným životem.
Chovejte se k sobě vespolek jako dobří bratři a sestry! Čeho sami nemáte rádi jiným nečiňte! Nikomu neubližujte ani slovem, ani skutkem. Pamatujte, že všichni lidé jsou vaši bližní, jakoby vaši bratři a sestry vaše. Buďte dobrosrdeční ke všem lidem. Žijte svorně i s lidmi jiné víry a jiné národnosti!

Vybráno z rozhovoru s V. Marčíkem (KT 35):
Dneska se neříká, co je správné a co je dobré. Naopak se spíš dělá to, co je špatné, a vydává se to za normální. Morálka je v háji. Musíme říkat, co je dobré a co je špatné, protože to ostatní neříkají. Ani politici, spisovatelé, herci…


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |