Hlavní menu:


Duchovní obnova s P. Markem Miškovským

17.03.2018, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní

Duchovní obnova s P. Markem Miškovským
Zahájili jsme v 8:00 mší svatou. Obnova potom navázala na verše o uzdravení malomocného z Markova evangelia. Důležité je to, co mi říká Bůh. Ježíš má lidský soucit s člověkem, nebojí se dotknout našich ran. Malomocní byli tehdy vykazováni mimo tábor – kdo se s nimi chtěl setkat, musel opustit bezpečí tábora. Opusťme své pohodlí a vyjděme na pustinu, abychom se mohli setkat s Kristem. Řekněme ne duchovnímu konzumu, nebuďme mrtvými, kteří chodí do kostela. „Ite, missa est!“ znamená „Jděte, jste vysláni!“, tedy výzva být apoštolem.
Na faře jsme navázali veršem Lukášova evangelia „Proč mne oslovujete Pane, Pane, když neděláte, co říkám?“ a následným podobenstvím o dvou stavitelích domu se základy na skále a bez základů.
Jediné skutečné zlo, které existuje, je hřích – může člověka trvale oddělit od Boha. Nepřicházíme jako mladík, který měl mnoho majetku a odešel proto, že by se musel změnit? Stejně jako je rozdíl mezi říkám „jsem manžel“ a konám jako manžel, tak je rozdíl mezi jsem křesťanem a konám jako křesťan. Kristus nás zve k víře, která proměňuje. Je pošetilostí dělat něco, co nevytrvá.
Děkujeme P. Markovi Miškovskému i všem, kteří se postarali o zajištění dnešní duchovní obnovy.
V příloze pomůcka ke zpytování svědomí.

Ke stažení: Zpytovani_svedomi.pdf, 363 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |