Hlavní menu:


Ekumenický týden v MB začal

17.01.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Ekumenický týden v MB začal
P. Poláček 16.1. sloužil v modlitebně Jednoty bratrské, 17.1. jsme přivítali ekumenické hosty v kostele sv. Jana

Kazatel JB bratr Jaroslav Zajíček v neděli 16.1. zahájil přirovnáním našich křesťanských aktivit ke Škodovce - pracujeme v různých odděleních/denominacích, ale všichni pro jednoho šéfa/Boha.
P. Poláček se krátce představil a přečetl verše J 15, 1-13 (o kmeni a ratolestech). Bůh je jednotícím prvkem v mezilidských konfliktech. Každý máme jiná obdarování - tedy neseme různá ovoce. Připomněl roli Písma, zejména pro každého nutnou otázku: Jak promlouvá Písmo do mého života?
Přečetl prosbu o požehnání Jaebese (1 Pa 4,10). Prosit o požehnání je prvoplánové, můj boj se zlem je až vedlejším produktem prosby o požehnání.
Na závěr zaznělo pozvání na 17.11. v 18.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého.

Fotogalerie je zde. Plná fotogalerie je k dispozici na zápůjčním CD na faře.

Fotografie 1-22 jsou z modlitebny JB, fotografie od č. 23 jsou z pondělního setkání v našem kostele sv. Jana.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |