Hlavní menu:


Hic Sunt Domini Canes

19.02.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Pozvánky
Pozvánka na rodinný výlet na výstavu dominikánů v Praze

Až do června můžete navštívit zajímavou výstavu v klášteře bratří dominikánů při kostele sv. Jiljí (Jilská 7A). Děti čeká šest přemýšlivých panelových úkolů, po jejich úspěšném splnění využijí herní plán jako systematický návod pro stavbu kláštera z dílčích bloků. Závěrečným úkolem je vypátrat osm zajímavých domovních znamení při zhruba kilometrové pouti staroměstskými uličkami.

Dominikáni v Praze sídlili původně od r. 1225 nebo 1226 u dnes již zaniklého kostela sv. Klimenta ve čtvrti Poříčí v dnešní Klimentské ulici. Odsud přesídlili pravděpodobně r. 1239 ke kostelu sv. Klimenta u paty Juditina mostu (blízko dnešního Karlova mostu, v Klementinu). Po příchodu jezuitů byli r. 1556 přestěhováni do kláštera sv. Anežky Na Františku a r. 1626 jim byl darován kostel sv. Jiljí. Na místě staré farní školy a sousedních objektů si vybudovali rozlehlý čtyřkřídlý klášter, zaujímající prostor mezi ulicí Husovou, Jalovcovou a Jilskou. Zde žili až do r. 1950, kdy byli komunistickým režimem odvezeni do internace.

Bratři se do kláštera vrátili r. 1990. Více o řádu na www.op.cz

» Přejít na článek Hic Sunt Domini Canes na webu www.vystava-dominikani.cz.

Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |