Hlavní menu:


Hlavní věc: bránit, zadržovat!

03.09.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Útěk od reality, sen o štěstí 1968, přirozené právo

Robert Spaemann v Perspektivách 17 velice přesně popisuje scestí, kam směřuje společnost bez Boha.
Citováno z jeho článku (die Tagespost, 30.12.2010):
Právě když už neexistuje žádná společná pravda, žádný vhled do přirozenosti člověka, je názorový spor sporem politickým, v němž nejde o to, druhého přesvědčit, ale umlčet. Neboť v možnost druhého přesvědčit nikdo nevěří. To by totiž předpokládalo, že existuje cosi jako pravda.

Znamená to, že na místo argumentu nastupuje čirá moc?

Ano. Omezení svobody mínění je v tomto relativistickém názorovém boji pokusem učinit určitá mínění vládnoucími. Anebo je za taková prohlásit. Je to boj o moc. Na místo pravdy i práva nastupují zájmy.

Nesetkáváme se s účelovými "pravdami" dnes a denně na pracovištích, na úrovni města, kraje i celostátní? K tomuto pojetí "pravdy" bohužel sklouzávají i někteří "křesťané". Víme, že ne každý, kdo Bohu říká Pane, vejde do království nebeského. Tam, kde osobní ego a zaslepenost zastíní světlo věčné pravdy, dochází k tragickým odklonům - za Hitlera, za Gottwalda i dnes jsou ultrapraví (fašizující) i ultraleví, kteří špiní 2000 let staré poselství lásky. Poznat se dají poměrně snadno - pravé lásky v nich není.

Celý článek, promlouvající k zásadním problémům dnešní doby:

» Přejít na článek Hlavní věc: bránit, zadržovat! na webu www.katyd.cz.

Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |