Hlavní menu:


Jak jsme na tom

30.06.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Text převzat od sousedů...

Je ovšem chyba, že dnes, v době naprosté svobody církve, v našem jednání a uvažování do značné míry podvědomě přetrvává onen mnohem "chudší" obraz života církve, který je omezen na činnost kněží a soustředěn pouze na bohoslužby, udílení svátostí a na opravy kostelů. Snažíme se s neustále se ztenčující hrstkou kněží udržet neudržitekný dosavadní stav počtu bohoslužeb. Snažíme se ze všech stále slábnoucích kněžských sil sloužit věřícím, kteří v církvi jsou, a už nám pochopitelně nezbývají síly, abychom se obrátili vně církve k těm mnohým mladým, ale i starším, kteří s velkou touhou v duši hledají. Zůstáváme tak uzavřeni společnosti, protože nám chybějí síly, abychom ji mohli v širokém záběru oslovit a nabídnout jí bohatství, které nám Pán svěřil a přikázal předávat ho dál (MT 28,19-20, Mk 16,15-16). Společnost nás pak většinou vnímá jako uzavřený spolek, který se stará jen o to, aby mu byl vrácen jeho majetek. Duchovní prázdno v duši národa zaplňují jiní, bohužel velmi často hodnotami pochybné kvality.
Je tedy třeba, aby se změnilo smýšlení laiků i kněží. Laici musí odložit vztah k životu a provozu své farnosti připomínající třeba vztah k železnici. Tam většinou stačí koupit si jízdenku, nasednout a jet, aniž bychom si museli dělat příliš starosti s tím, zda jsou položené a dobře udržované koleje, zda funguje lokomotiva a podobně. Ve farnosti nestačí jenom přijít do kostela, dát nějaké peníze do sbírky a jinak se starat jen - v dobrém slova smyslu - sám o sebe, případně o svou rodinu a své nejbližší. Je tedy nutné vzít na sebe spolu s knězem duchovní odpovědnost za farnost, ba za celou obec, to znamená i za nevěřící a hledající v obci. V tom je totiž i ta naše odpovědnost za duchovní život a spásu lidí kolem nás.

Doslovně převzato ze Zpravodaje plzeňské diecéze, text biskupa Františka vznikl v r. 1994, tedy rok po převzetí diecéze.

Malé srovnání naší/plzeňské diecéze
Podíl obyvatel katolického vyznání: 12%/18%
Kostelů a kaplí: 1135/574
Farností: 437/70
Kněží: 111/102
V plzeňské diecézi bylo původních 363 farností sdruženo do 70-ti nových.

Prosme nejen za našeho nového biskupa, ale i za jeho moudrost při výběru nejbližších spolupracovníků a za sílu, prosadit nezbytné změny.


Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |