Hlavní menu:


Loučení s P. Radkem

07.07.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se
Děkovná mše našeho kaplana 4.7.

Před zahájením hostování v Mnichově Hradišti a tříletými římskými studiemi jsme se v neděli 4.7. loučili s p. Radkem. Loučení to nebylo lehké, mnoho dobrého a krásného jsme mohli během požehnaného čtyřletého působení P. Radka zažít. Otec Radek nás nosil, to jsme cítili, a bude nás i dále nosit ve svém srdci jako první farnost – první lásku. Pověřili jsme reprezentanta naší farnosti, našeho mimořádného a zplnomocněného velvyslance, úzkou součinností při přípravě papežské návštěvy v r. 2013. Symbolicky se přípravné období této návštěvy přesně kryje s délkou studijního pobytu. Pro svůj pobyt v Římě byl otec Radek vybaven notebookem – aby mohl být s námi neustále nejen v duchovním, ale i v online spojení. Kytara byla darována rovněž účelově – aby v Itálii mohl šířit krásu i hloubku české duchovní hudby. Kněžské roucho jej bude provázet v celém jeho dalším kněžském životě.
Otci Radkovi jsme na závěr jeho děkovné mše popřáli hojnost Božího požehnání v jeho dalším kněžském působení.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |