Hlavní menu:


Open Air Skokovy

07.09.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Open Air Skokovy
Mše svatá pod širým nebem, tentokrát rovněž s Hradištěm a Turnovem

Počtvrté vstoupila naše farnost do nového školního roku akcí Open air. Mše svatá pod širým nebem byla tentokráte ve skalní rozsedlině poblíž obce Skokovy.
Svornost a láska - dle toho se poznají křesťané. V sobotu 3.9. jsme mohli, jako prvotní křesťané, v širokém společenství vnímat nadčasovou krásu liturgie i přírody, sdílet se s Bohem i mezi sebou navzájem.
S radostí jsme mohli zpívat: Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán, s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán, poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano, po lásce poznají křesťany.
Působivé bylo znamení pokoje se dvěma hlavními svorníky - P. Kamilem u oltáře a Z. Švábem, který jistil v exponované poloze soudržnost obou dílčích řetězců - viz foto.
Zdeněk Šváb připravil, jako obvykle, lezecký program na výbornou. Děti tentokráte nejen úspěšně slézaly, na závěr je čekal dokonce výstup skalní stěnou s lanovým jištěním.

Fotogalerie, věrně zachycující radostnou atmosféru požehnané soboty, je zde.


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |