Hlavní menu:


Primice v Českém Krumlově 28.6. 14:00

01.07.2015, autor: M.Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Primice v Českém Krumlově 28.6. 14:00
Štěpán Smolen v rodném městě

Několik set místních a zhruba 40 boleslavských farníků zcela zaplnilo kostel sv. Víta v Českém Krumlově, který Štěpána provázel od obrácení na gymnáziu, přes léta duchovního zrání až po primiční slavnost. Uvítání se ujal o. Václav Pícha, který byl zdejším knězem po celou dobu Štěpánova duchovního zrání. Zmínil vybudování překrásného gotického chrámu sv. Víta v husitské době, kdy jinde byly chrámy bořeny. Vyprovodil nyní o. Štěpána do zahrady Čech/kamenolomu Páně. Z promluvy o. Kabrdy, spirituála semináře, vyjímám: Neponese ovoce, kdo v mládí nekvetl. Ježíš naslouchá našim modlitbám lidskýma očima – žije jako člověk vedle nás. Nejsme andělé, ale měli bychom mít stále před sebou toto nejsvětější Ježíšovo lidství. Obejměme kříž, nehledejme útěchu.
Za místní farnost velice pěkně promluvil a popřál rozlišovacího daru MUDr. Václav Bedřich: Kardinálním znamením živoucího křesťanství je radost.
Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu,
dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu
a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil.

Otec Štěpán vzpomněl na o. Michala Tkáče, který jej 28. 1. 1984 v pošumavském Frymburku pokřtil. Zdůraznil posvěcující milost a ochranu, působící až do gymnaziálních let, kdy poprvé sám vstoupil do tohoto kostela a okusil moci proměňující. Vzpomenul na víru svých slovenských a jihočeských předků. Při pohledu na dědečkovy oči si nedovedl představit, že by Bůh nebyl. Láskou bezpodmínečnou byl zahrnut i svými rodiči – milovali jej tak, jak miluje Bůh a přijali i jeho rozhodnutí stát se knězem. Poděkoval rovněž o. Miloslavu Kabrdovi, o. Pavlovi Poláčkovi a o. Tomášovi Endrlemu.
Novokněz o. Štěpán všechny přítomné pozval na oslavu do zahradní restaurace Depo.

Bůh žehnej kněžskému působení o. Štěpána. Kéž nalézá dost těch, kteří mu budou pomáhat změnit změnitelné.

Fotogalerie je zde.


Biblický citát na dnešní den
Býváme bezradní, ale ne zoufalí. (2 Kor 4,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |