Hlavní menu:


Proč k nám přicházejí? Proč do ČR nechtějí?

12.02.2016, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
Přednáška P. Procházkové 9.2.

Petra Procházková pracuje pro Lidové noviny, od roku 1992 korespondovala 10 let z Ruska, následných 5 let z Afghánistánu.
Ve své přednášce popisovala osobní dlouhodobou zkušenost se třemi muslimy doma - manžel Afghánec, devítiletý syn a maturující Afghánec, o kterého se stará jako o druhého syna již devět let. Její manžel u nás nesehnal jako řidič práci, dělá tedy taxikáře v Londýně. Rodinné klany hrají v životě muslimů velkou roli. Muslimové jsou ve srovnání s námi chaotičtější, nesystematičtější a méně disciplinovaní. Běžná tovární výroba je s těmito vlastnostmi neslučitelná. V Afghánistánu se žena např. v obchodě nemůže na muže usmát – bylo by to považováno za vyzývavé chování. To, že jsou muslimové jiní, neznamená, že musí být špatní.
Zmínila řadu detailů ze své podzimní cesty, kdy doprovázela uprchlíky na cestě z Turecka do Bělehradu – reportáž 1 , reportáž 2. Vystavování osobních dokladů v Řecku probíhá bez prověřování, co uprchlík řekne, to je zapsáno.
Většina Syřanů se po uklidnění situace chce vrátit do rodné země (dle německého průzkumu 75 % syrských uprchlíků uteklo před Asadem), u Afghánců je to naopak – země se zmítá v konfliktech už 40 let, důvěra v uklidnění situace je již skoro nulová.
Sýrie strádá nejen ruskými aktivitami, které vidí v přímé návaznosti na anexi Gruzie a Krymu, ale též v důsledku nešťastné angažovanosti USA, které podpořily sice dobrou, ale zcela marginální opozici, navíc v příliš těsné součinnosti se Saudskou Arábií.
Během posledních dvou let se zcela proměnil vztah k těm několika málo muslimům, kteří u nás žijí. Útočná islamofobní radikalizace, kterou záměrně generují absolutní moci chtiví čeští populisté, směřuje k našemu odtržení od Evropy a tedy k návratu pod mocenskou diktaturu Moskvy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přednáška se netýkala duchovních rozdílů mezi muslimy a křesťany. Několik poznatků z výborných článků Martina T. Zikmunda a Ctirada V. Pospíšila v Perspektivách 49/2015:
Islám je snadno zneužitelný, navíc naprostá většina muslimů, kteří se hlásí k sunnitskému islámu, nemá jednotnou náboženskou autoritu
Nejlepší obrana proti islámu je resuscitace křesťanství, Evropa potřebuje znovuobjevit svou křesťanskou totožnost
Pro muslima je bližním v první řadě jeho souvěrec
Západní lidé včetně věřících křesťanů často naivně považují řadu věcí za přirozenou a samozřejmou, a proto je předpokládají i všude jinde, ve skutečnosti se ovšem jedná o plody křesťanství
V Saudské Arábii nesmí existovat ani jediný křesťanský kostel. Jestliže tam muslim konvertuje ke křesťanství, hrozí jemu i tomu, kdo ho pokřtil, trest smrti. Co sám druhým neposkytuji, nemám právo od nich požadovat. Naše tolerance budiž rozumným projevováním síly ducha, nikoli výrazem naivní hlouposti a nezodpovědnosti.
Další zdroje informací :
Rozhovor kardinála D. Duky pro Reflex.

Videozáznam přednášky ČKA - M. Vašáryová a Z. Roithová Proměny Evropy a evropská identita „Dialog mezi národy“.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |