Hlavní menu:


Slavnostní vysvěcení zrekonstruované fary

02.11.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se
Slavnostní vysvěcení zrekonstruované fary
P. Józef zrekonstruoval litoměřickou faru pro pastorační účely

Početná delegace boleslavských farníků se včera zúčastnila mše svaté v litoměřickém kostele Všech svatých a potom oslavy otevření zrekonstruované fary.
Otec biskup hovořil o vytváření církevní jednoty. Rekonstrukce fary měla od počátku jasně deklarovaný a průběžně plněný cíl – připravit prostory s farníky a pro farníky tak, aby zde mohly probíhat pastorační aktivity. Farníci se účastnili přestavby nejen finančními příspěvky, ale též vlastní aktivní prací. V praxi tak zde byl realizován model demokratických struktur v církvi, jak jej vyjádřil Josef Ratzinger: Církevní učitel Cyprián z jedné strany důrazně hovoří o tom, co se projevovalo v pozdějších dějinách: nic nedělejte bez biskupa, ale týž Cyprián se stejnou přesvědčivostí svým kněžím vysvětluje: nic nedělejte bez vzájemné porady a podobně ještě připojil: nic nedělejte bez souhlasu lidu. Otec Józef Szeliga navázal na dobré dílo, které konal pět let v Mladé Boleslavi. Na rekonstrukci přispěl i německý fond Renovabis – podmínkou byla ekologizace budovy.
S minimálními náklady bylo vykonáno velké dílo. Prostory byly zrekonstruovány velice citlivě, v pastoračních místnostech září nádherné lustry, původní prkenná podlaha byla zachována. Interiéry vhodně doplňují dobové dřevěné skříně a kachlová kamna. Otec Józef byl vzorným hositelem, pro každého si nalezl chvilku na přátelský rozhovor. Přejme litoměřické farnosti duchovní růst a prohlubování společenství – pastorační dům i jeho duchovní správce jsou k tomu připraveni.

Podrobný referát ze mše svaté, o rekonstrukci fary a několik fotografií naleznete na
www.farnost-litomerice.cz


Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |