Hlavní menu:


Stabilizace tanky?

30.11.2014, autor: M. Mareš, kategorie: 1989
Stabilizace tanky?
Slovo k listopadu - každodenně konejme proti hrozbě nové totality

Bývalý člen KSČ Miloš Zeman se odletěl učit do Číny, jak stabilizovat společnost. I jinému soudruhovi se stýská po vedoucí úloze strany – bývalý člen KSČ Miloš Jakeš v Lidových novinách řekl, že nebýt perestrojky, dal by se 17. listopad 1989 u nás zastavit tanky. Naše armáda k tomu byla, Bohu žel, připravena.
Je dobře, že se bývalí chartisté ozvali – jejich Slovo k listopadu je zcela na místě. Neměli bychom se nechat ohlupovat proradnými populisty, kteří sice halasně mluví o národních zájmech, ve skutečnosti ale slouží cizím mocnostem a firmám.
Několik konkrétních postřehů signatářů Charty 77 a Slova k listopadu, které věrně popisují realitu i možná východiska z hluboké morální krize, do které naše země 25 let po listopadu dospěla:

Biskup Václav Malý na Christnetu: „Stále nám dělá potíže pokojný vnitrocírkevní dialog ve svobodě. Přežívá i v církvi nedobrý jev: nechávat si své skutečné názory pro sebe a ve společenství církve ze strachu mlčet. Naši souputníci mimo církev cítí naši svázanost a úzkoprsost. To není přitažlivé.“

P. Josef Kordík z Železnice uvádí, že před novou totalitou je nutno se bránit Masarykovou drobnou politickou prací.

Miloš Rejchrt přednášel 13.11. na naší ČKA. Citoval M. Uhdeho: „Komunismus v nás vězí jak v koze lůj.“ Ke svobodě je třeba práva a spravedlnosti, jinak se změní ve zvůli. Nespoléhat jen na poslaneckou politiku, ale konat drobnou práci pro společnost – rovněž návaznost na Masaryka. Morálka není možná bez naděje, že jednou do země zaslíbené doputujeme.
Pěkné bylo i svědectví M. Rejchrta o českolipské ekumeně, konkrétně modlitbě P. Ladislava Kubíčka k Duchu sv., jež byla přímou inspirací pro píseň Prosba k Duchu svatému (Hosana 205).

Další ze signatářů - Jan Urban - bude přednášet na naší ČKA dne 11.12.

Středobodem oslav 25 let svobody v naší vlasti byla nepochybně mše svatá dne 15.11. v pražské katedrále. Nejen texty promluv, ale též zvukový záznam z této velkolepé slavnosti naleznete zde: Děkujeme Ti, svatá Anežko. V okamžiku, kdy kardinál D. Duka vzpomněl na zesnulého prezidenta V. Havla, strhnul se několikaminutový mohutný potlesk.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |