Hlavní menu:


Vnitřní proměna patriarchy Jákoba

18.12.2016, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Vnitřní proměna patriarchy Jákoba
Duchovní obnova s P. Janem Pořízem

Včera jsme mohli být účastni duchovní obnovy s P. Janem Pořízem, bosým karmelitánem ze Slaného. Několik myšlenek z jeho přednášky:

Gn 25,19-34 (Ezau a Jákob, prodej prvorozenství). Jistá paralela rovněž s příběhem Kaina a Ábela. Nemějme strach, že privilegované místo je jen jedno. Nedostatek důvěry, že každý člověk má své nezastupitelné místo, vede k tomu, že si člověk „musí vybojovat“ své místo.
Nebuďme pouze lovci duchovních zážitků (po chvilce opět ve starých kolejích), ale sbírejme duchovní zkušenosti, které dávají životu nový směr.
Gn 27 (Izák žehná Jákobovi). Bůh nás volá k poslání. Nejsme-li ale schopni čekat a bereme-li věci do vlastních rukou, znamená toto naše urychlení obrovské prodloužení (pro Jákoba 15 let). Bůh zůstává v příběhu skrytý, počítá totiž s naším hříchem. Boží zaslíbení Jákobovi v Gn 28,10-15. Do té doby Jákob bloudil. Po setkání s Bohem směle vykročí a potkává ty správné lidi. Jákob poznává, jaké to je být podveden – Lea místo Ráchel.

Gn 32 (přípravy a setkání s Ezauem). Jákob posílá průvod před sebou – zapomíná, že proměnu srdce ještě potřebuje i on sám. Bůh totiž chce další proměňovat až po naší proměně.  Jakmile Jákob pozná, že nad Bohem nezvítězí, kapituluje a tím vyhrává.

Shrnutí poselství:
Poznání Boha roste s naší duchovní zkušeností.
Člověk, který jen lidsky bojuje o své místo, působí rozdělení.
Ten, který kráčí cestou vlastní proměny, dokáže proměňovat lidská srdce.

Po přednášce jsme diskutovali na faře. Otec Jan představil řád bosých karmelitánů , který u nás sídlí v Praze a ve Slaném. V bývalém františkánském klášteře ve Slaném jsou pořádány duchovní obnovy, lze se domluvit též na individuálním pobytu. Pan Stádník vzpomenul komunistickou likvidaci kláštera v r. 1950, jeho totální devastaci (sklad Lidových milicí, zoologická zahrada) a vysoce ocenil, jak byl klášter za posledních 20 let péčí karmelitánů obnoven.
Děkujeme otci Janovi i všem, kteří přispěli ke včerejšímu bohatě prostřenému stolu.


Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |