Hlavní menu:


Změna nestačí, proměna skrze Krista je nutná

02.03.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Blíže k Bohu i lidem

V postní době jsme vyzváni nikoliv ke změně, ale k osobní proměně. Samotná změna nestačí, proměna skrze Krista je nutná. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20). Je to návod na správnou komunikaci, na správné sdílení. Nikoliv přímo já (prosazování sebe, osobního zájmu), ale prostřednictvím Ježíše máme přistupovat ke komunikaci. Tak, aby to nepravé, osobní, bylo odfiltrováno a prostřednictvím Boha jsme si dobře porozuměli. Prakticky jsme si tento poznatek ze středeční biblické vyzkoušeli hned ve čtvrtek – na požehnaném ekumenickém setkání, kam jsme pozvali Krista doprostřed nás.
Proměňme se tak, abychom byli Bohu blíž - tím budeme lépe rozumět bratrům, sestrám i lidem okolo nás.

Na téma proměny navážeme příští sobotu - P. Pavol Poláček si za téma postní duchovní obnovy zvolil Svátost smíření jako cesta ke svobodě.

Zdrojovými podněty tohoto textu jsou promluva P. Vašinka dne 28.2. v 9.00 v kostele NPM, biblická hodina 24.2. a ekumenické setkání v modlitebně CČSH dne 25.2.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |