Hlavní menu:


Mikulášská besídka

05.12.2008 16:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

V pátek navštíví naší farnost sv. Mikuláš. Setkání s ním se uskuteční bezprostředně po večerní mši sv., která bude výjimečně již v 17:00 hod! Od 16:30 přede mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu srdci Páně, protože bude také 1. pátek v měsíci. Všichni, zvláště děti, jste na toto setkání zváni. Je možné také přispět ať už v sakristii nebo na faře na cestu sv. Mikuláši.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |