Hlavní menu:
Pravidelné

 
Pondělí

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Pondělí

Zkouška chrámové scholy

18:45, arciděkanský úřad
Úterý

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana
Úterý

Výuka náboženství

arciděkanství - fara:
16:30 smíšená skupina

Středa

Výuka náboženství

arciděkanství - fara:
16:00 3. třída ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání
17:00 4.-5. třída ZŠ
farní dům - Havlíčkova ul. 589:
16:30 1. - 2. třída ZŠ

Středa

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Čtvrtek

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana
Čtvrtek

Výuka náboženství

arciděkanství - fara:
16:00 6. 8. třída ZŠ (A)
17:00 6. 8. třída ZŠ (B)

Čtvrtek

Tichá eucharistická adorace

18:00, arciděkanský kostel

"Zůstaňte zde a bděte se mnou..."
Ve čtvrtek večer od 18 do 19h je kostel otevřen k osobní tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Pátek

Výuka náboženství

arciděkanství - fara:
15:30 Mládež 2. stupně ZŠ + aktivity

Pátek

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel

Pokud je 1. pátek v měsíci:
navíc Adorace k Nejsv. srdci Ježíšovu a požehnání
Každý 2. pátek následuje Společenství středoškoláků a další mládeže.

Sobota

Večerní mše sv. s nedělní platností

18:00, arciděkanský kostel
Neděle

Ranní chvály - laudy

8:30, arciděkanský kostel
Neděle

Hlavní mše sv. farní

9:00, arciděkanský kostel
Neděle

Mše sv. pro rodiny s dětmi

10:30, arciděkanský kostel

Zkouška rytmické scholy je už od 9:00 na faře (mimo prázdniny).

Neděle

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Neděle

Eucharistická adorace

po večerní mši sv. (cca v 19h)

Hodina společného rozjímání před eucharistickým Pánem zakončená svátostným požehnáním


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |