Hlavní menu:


Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

09.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové
Boží hod svatodušní

Při mši sv.v 9:00:
Účinkují členové sboru Boleslav, jeho hosté a sólisté.
Antonín Dvořák: MŠE D dur tzv. Lužanská (Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei)
Sbormistr – Zuzana Kubelková; varhany – Ondřej Valenta; sólisté - Radka
Černíková, Stanislava Šinkovská, Jiří Bartoš Sturz, Ondřej Hlaváč
Gregoriánský chorál: Veni Sancte Spiritus (sekvence, zpívá chrámová schola)
Lidový zpěv


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |