Hlavní menu:


Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní)

27.05.2012 [neděle], kategorie: Jednorázové
Dnes končí velikonoční doba.

Při mši svaté v 9:00:
P. Josef Olejník: Liturgické svatodušní antifony
gregoriánský chorál: Veni Sancte Spiritus (Přijď, Duchu svatý - sekvence)
upr. B. Korejs: Těšiteli Duchu svatý


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |