Hlavní menu:


Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hl. patrona národa

28.09.2011 [středa], kategorie: Jednorázové

Při mši svaté v 18:00:
Lidový zpěv
Zpěv chrámové scholy z glagolské a byzantské liturgie ve staroslověnštině
(budou k dispozici texty s překladem)
ORDINARIUM GLAGOLSKÉ MŠE:
Hospodi pomiluj, Slava ve vyšnich Bohu, Věruju, Svjat, Jahenče Božij
Z VÝCHODNÍ LITURGIE BYZANTSKÉHO OBŘADU:
Alliluja
Velikaja ektenija (modlitby za pokoj - přímluvy)
Molitva Hospodňa (Otče náš), autor Josif MARINKOVIČ
Budi imja Hospodne (Požehnáno buď Hospodinovo jméno)
SVATÝ VÁCLAVE (anonym, barokní úprava z r. 1624)
Svatovojtěšský chorál: Hospodine, pomiluj ny


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |