Hlavní menu:


Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

24.04.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Při ranních chválách v 8:30:
Antifona Et valde mane (A časně zrána)
Při mši svaté v 9:00:
Gregoriánský chorál: (budou k dispozici texty s překladem)
PROPRIUM - Dominica Paschae in Resurrectione Domini (Introitus - Sequentia - Offertorium - Communio)
Vidi aquam (Viděl jsem pramen vody - antifona)
Václav Vlastimil Hausmann:
KRÁTKÁ SLAVNOSTNÍ MŠE (Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus - Benedictus - Agnus)
Georg Friedrich Handel: BUĎ TOBĚ SLÁVA
Boh. Korejs: REGINA CAELI (Vesel se, nebes Královno - marián. antifona)


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |