Hlavní menu:


Svátek KŘTU PÁNĚ

10.01.2010 [neděle], kategorie: Jednorázové
Konec vánoční doby

Při mši sv. v 9:00:
Zpívá chrámová schola.
Eduard Marhula: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ KOLEDOVÁ (Kyrie – Gloria – Graduale - Credo – Offertorium – Sanctus– Agnus Dei – Benedictus)
Lidová koleda (upr. Jiří Bartoš): POSLOUCHEJTE, KŘESŤANÉ


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |