Hlavní menu:
Listopad 2010

01.11.2010 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost VŠECH SVATÝCH

7:30 Ranní MŠE SVATÁ kostel sv.Jana
18:00 Večerní MŠE SVATÁ arciděkanský kostel
Liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu

02.11.2010 [úterý], kategorie: Jednorázové

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

(Dušičky)

7:00 PRVNÍ MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ recitovaná kostel sv. Jana
7:30 DRUHÁ MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ s lid. zpěvem kostel sv. Jana
17:30 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
18:00 TŘETÍ MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ - arciděkanský kostel
Latinské chorální REQUIEM se zpěvem chrámové scholy
(Budou k dispozici texty s překladem.)
po skončení: NEŠPORY za zemřelé (Večerní chvály)
více ...

02.11.2010 17:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Zkouška chrámové scholy

arciděkanský úřad

Mimořádná zkouška místo předchozího pondělí.

03.11.2010 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na pořadu jsou texty 44. série:
(44) Ex 35, 10 nn; 36 * Ž 34, 1-10 * Př 9, 7-8 * Mt 27, 35 nn

06.11.2010 14:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Zádušní bohoslužba za všechny věrné zemřelé

Bičíkova kaple na starém hřbitově

MŠE SVATÁ za zemřelé
PRŮVOD NA HŘBITOV A LITANIE

13.11.2010 16:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Svatomartinský lampionový průvod

parkoviště u restaurace Koliba
17.11.2010 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na programu budou následující čtení:
(45) Ex 37+38 * Ž 34, 11 nn * Př 9, 9-10 * Mt 28

18.11.2010 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

Přednáška Křesťanské akademie

Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15

Miloslav Bařina, Miroslav Koloc: Italská pouť K. H. Máchy
více ...

21.11.2010 09:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

arciděkanský kostel

Hlavní MŠE SVATÁ, ADORACE a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
více ...

27.11.2010 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie s modlitbou za počatý lidský život

kostel sv. Jana Nepomuckého

Růženec, adorace, prosby za život a nešpory. více ...

28.11.2010 [neděle], kategorie: Jednorázové

I. NEDĚLE ADVENTNÍ

Začátek liturgického roku 2010/ 2011

Začíná zimní pořad bohoslužeb.
9:00 HLAVNÍ MŠE SVATÁ s ŽEHNÁNÍM ADV. VĚNCE

28.11.2010 16:00 [neděle], kategorie: Koncert

Adventní koncert

kostel sv. Havla (evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

Zpívá pěvecký sbor ČCE z Liberce - zve nás místní farnost ČCE, vstupné dobrovolné


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |