Hlavní menu:
Prosinec 2010

01.12.2010 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Dočteme knihu Exodus a začínáme Markovo evangelium. Na pořadu jsou čtení 46. série.
(46) Ex 39+40 * Ž 35, 1-16 * Př 9, 11-12 * Mk 1, 1-28

04.12.2010 07:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého

Adventní ranní mše svatá ke cti Panny Marie podle starobylé tradice se zpěvem rorátních písní.

04.12.2010 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Adventní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého

Program celého dne je zde. více ...

05.12.2010 [neděle], kategorie: Jednorázové

II. NEDĚLE ADVENTNÍ

Při hlavní mši svaté v 9:00 : Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu - Staročeské roráty více ...

05.12.2010 11:20 [neděle], kategorie: Jednorázové

Příchod sv. Mikuláše s průvodem

arciděkanský kostel

Po dětské mši svaté nás navštíví sv. Mikuláš a přinese někomu i dárky.

05.12.2010 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Poutní mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Mše svatá ke cti svatého Mikuláše

08.12.2010 [středa], kategorie: Jednorázové

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana Nepomuckého
17:00 modlitba SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY slavnosti P. Marie
18.00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ - arciděkanský kostel
Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu

11.12.2010 07:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého

Adventní ranní mše svatá ke cti Panny Marie podle starobylé tradice se zpěvem rorátních písní.

15.12.2010 19:00 [středa], kategorie: Křesťanská akademie

Přednáška Křesťanské akademie

Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15

ThD. Jan Roskovec: Ježíš podle čtvrtého evangelisty
více ...

16.12.2010 19:00 [čtvrtek], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Tentokrát výjimečně ve čtvrtek. Na pořadu budou čtení ze 47. série:
(47) Lv 1+2+3 * Ž 35, 17 nn * Př 9, 13 nn * Mk 1, 29 nn; 2, 1-12
Lv = Leviticus = 3. kniha Mojžíšova

18.12.2010 07:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého

Adventní ranní mše svatá ke cti Panny Marie podle starobylé tradice se zpěvem rorátních písní.

18.12.2010 18:00 [sobota], kategorie: Skauti

Betlémské světlo

kostel sv. Jana Nepomuckého

Při večerní mši svaté bude slavnostně předáno Betlémské světlo, které přivezou skauti.

20.12.2010 18:45 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Generální zkouška

kůr arciděkanského kostela

Zkouška sboru a hudby na vánoční mši Mýtného

23.12.2010 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Generální zkouška

kůr arciděkanského kostela

Zkouška sboru a hudby na Rybovu vánoční mši

24.12.2010 [pátek], kategorie: Jednorázové

Štědrý den

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ (poslední adventní) kostel sv. Jana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vigilie (svatvečer) NAROZENÍ PÁNĚ
arciděkanský kostel:
15:30 1. NEŠPORY (večerní chvály) slavnosti Narození Páně
16:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ (1. vánoční) pro rodiny s dětmi
kaple ve Vinci u Ml. Boleslavi:
21:00 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA

25.12.2010 [sobota], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

(Již od 23:45 se budou zpívat KOLEDY.)
0:00 MŠE V NOCI o Narození Páně půlnoční - arciděkanský kostel
---------------------------------------
9:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) arciděkanský kostel
10:00 HLAVNÍ MŠE ve dne slavná - arciděkanský kostel - se zpěvem Rybovy vánoční mše
16:00 MŠE SVATÁ na sídlišti v Domě s peč. službou
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
více ...

26.12.2010 [neděle], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE, JOSEFA

Neděle v oktávu Narození Páně (sv. Štěpána)

9:00 - běžně zpívaná liturgie s s lidovými koledami

31.12.2010 15:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

Sv. Silvestra

arciděkanský kostel

Děkovná bohoslužba na ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU
Novoroční vigilie MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
15:30 1.NEŠPORY slavnosti Matky Boží, P. Marie
16:00 MŠE SVATÁ slavná a TE DEUM
více ...


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |