Hlavní menu:
Srpen 2011

06.08.2011 07:30 [sobota], kategorie: Jednorázové

Svátek Proměnění Páně

výjimečná sobotní mše sv.

Kromě pravidelných bohoslužeb bude tuto sobotu v 7:30 sloužena mše sv. na Svátek Proměnění Páně - v kostele sv. Jana Nepomuckého. Přede mší sv. v 7:00 také růženec.

13.08.2011 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

Pouť na Solci u Kněžmosta

XXI. obnovená pouť

14:00 Koncert duchovní hudby
14:30 Mariánské rozjímání
15:30 Poutní mše svatá - Nanebevzetí P. Marie více ...

14.08.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

Poutní slavnost arciděkanského (farního) kostela

(20. neděle v mezidobí)

8:30 MARIÁNSKÉ RANNÍ CHVÁLY
9:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ ke cti P. Marie slavná
Zpívaná liturgie se scholou a lidovým zpěvem
Večerní mše svatá (18:00) - Vigilie (svatvečer) Nanebevzetí P. Marie

15.08.2011 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Poutní slavnost arciděkanského (farního) kostela

I dnes platí prázdninový pořad bohoslužeb.
18:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ slavná - arciděkanský kostel

28.08.2011 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |