Hlavní menu:
říjen 2013

02.10.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Tentokrát pokračujeme s výkladem dvou dávek čtení:
(120) Sd 11+12 * Ž 101 * Př 14, 13-14 * J 1, 1-28
(121) Sd 13+14 * Ž 102 * Př 14, 15-16 * J 1, 29 nn

05.10.2013 [sobota], kategorie: Mládež

Poutní dětský zájezd

Pouť dětí naší farnosti do Horní Police s výletem do Modlivého dolu u Sloupu v Čechách.

05.10.2013 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na první sobotu v měsíci

kostel sv. Jana Nepomuckého
09.10.2013 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad
13.10.2013 10:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Archijerejská liturgie sv. Jana Zlatoústého

kostel sv. Jana Nepomuckého

U příležitosti pastorační návštěvy řeckokatolické farnosti v Ml. Boleslavi bude sloužit svatou božskou liturgii (mši svatou východního obřadu) Mons.ThDr.RNDr. Ladislav HUČKO CSc, biskup – apoštolský exarcha Řeckokatolické církve v České republice.

16.10.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Pokračujeme s diskusí a s výkladem těchto úryvků - 122. série našeho rozpisu:
(122) Sd 15+16 * Ž 103 * Př 14, 17-19 * J 2
Můžeme se ještě vrátit k druhé části Janova evangelia v kap. 1.

17.10.2013 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

Přednáška Křesťanské akademie

Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15

Mgr. Jiří POLMA: Bible kralická - 400 let
více ...

19.10.2013 10:00 [sobota], kategorie: Mládež

Diecézní setkání mládeže

arciděkanský kostel

Celý program je v rubrice Články (25.9.) a tam v příloze:
přednášky, hudba, oběd, výlet, muzeum Škoda Auto, mše svatá, večeře, ples.

19.10.2013 16:00 [sobota], kategorie: Mládež

Mše svatá pro diecézní setkání mládeže

arciděkanský kostel

Celebruje biskupský vikář pro pastoraci P. Martin DAVÍDEK.

19.10.2013 18:00 [sobota], kategorie: Pouť

Mše svatá u sv. Havla

kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

Poutní mše svatá ke svátku sv. Havla (místo sobotní večerní mše u sv. Jana)

19.10.2013 19:00 [sobota], kategorie: Mládež

Ples mládeže

sokolovna (Palackého ul. vedle městského divadla)

Ples je v rámci programu diecézního setkání. Vstupné 130 Kč. Pro zájemce je zajištěn nocleh.

20.10.2013 14:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá v mimořádné fromě římského ritu

arciděkanský kostel
23.10.2013 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad
26.10.2013 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Kněžské svěcení

katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

Na kněze bude vysvěcen jáhen Jiří Smolek.

27.10.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU(Posvícení)

arciděkanský kostel

Konec letního času
9:00 MŠE SVATÁ slavná
Zpěv chrámové scholy a lidu
více ...

27.10.2013 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
28.10.2013 19:00 [pondělí], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

arciděkanský kostel

Zahraje Mladoboleslavský žesťový soubor a varhany.
Vstupné dobrovolné.

29.10.2013 09:30 [úterý], kategorie: Mládež

Prázdninové setkání starších dětí a mládeže farnosti

začátek na faře

Odpoledne za pěkného počasí výlet se mší sv. Viz nedělní ohlášky.

30.10.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Toto jsou texty pro příští setkání přátel Bible:
(123) Sd 17+18 * Ž 104, 1-24 * Př 14, 20-21 * J 3, 1-22


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |