Hlavní menu:
Listopad 2014

01.11.2014 14:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

ZÁDUŠNÍ BOHOSLUŽBA za všechny věrné zemřelé

Bičíkova kaple na starém hřbitově

MŠE SVATÁ (slavnost Všech svatých)
PRŮVOD na hřbitov a litanie

01.11.2014 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Slavnost VŠECH SVATÝCH

arciděkanský kostel

Večer bude vše v arciděkanském kostele:
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY slavnosti Všech svatých
18:00 Večerní MŠE SVATÁ slavná

02.11.2014 [neděle], kategorie: Jednorázové

Vzpomínka na VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (Dušičky)

arciděkanský kostel

8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy)
9:00 1. MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ
Latinské chorální REQUIEM se zpěvem chrámové scholy
(Budou k dispozici texty s překladem.)
10:30 2. MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ
18:00 3. MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ
více ...

05.11.2014 17:00 [středa], kategorie: Ministranti

Ministrantská schůzka

sakristie arciděkanského kostela
05.11.2014 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Probádali jsme mj. již celou 1. Samuelovu, začínáme druhou. V evangeliích jsme ve sv. Janu v pašijovém týdnu.
(142) 2S 1; 2, 1-11 * Ž 118, 19 nn * Př 15, 27-28 * J 12, 20 nn

08.11.2014 16:30 [sobota], kategorie: Mateřské centrum

Svatomartinský lampionový průvod

parkoviště u restaurace Koliba

Start od 16:30 do 17:00. Vstupné 40 Kč rodina s 1 dítětem, 60Kč rodina s více dětmi.

12.11.2014 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Téma: "Nacházet Boha ve všech věcech - sv. Ignác a jezuitská spiritualita" . Opět během jedné hodiny představíme pět krátkých myšlenek, kterými může dotyčný svatý promlouvat i k současnému světu.

13.11.2014 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Miloš REJCHRT: O něco svobodnější - k 25. výročí listopadového převratu více ...

18.11.2014 18:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Setkání katechhetů

arciděkanský úřad
18.11.2014 18:45 [úterý], kategorie: Jednorázové

Zkouška chrámové scholy mimořádně

arciděkanský úřad
19.11.2014 17:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání dobrovolníků Tříkrálové sbírky 2015

arciděkanský úřad
19.11.2014 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Toto jsou předepsané podklady na 143. jednání badatelů Bible:
(143) 2S 2, 12 nn; 3 * Ž 119, 1-16 * Př 15, 29-30 * J 13, 1-30

20.11.2014 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Dnes nebude eucharistická adorace.

22.11.2014 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Farní bowling

Nepřevázka, restaurace "Na statku"
23.11.2014 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

arciděkanský kostel

9:00 Hlavní mše svatá, adorace a svátostné požehnání více ...

26.11.2014 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Téma: "Nacházet Boha ve všech věcech - sv. Ignác a jezuitská spiritualita (pokračování)" . Opět během jedné hodiny představíme pět krátkých myšlenek, kterými může dotyčný svatý promlouvat i k současnému světu.

27.11.2014 09:30 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na úvod vikariátní konference

arciděkanský kostel

Tentokrát bude hlavním celebrantem sám otec biskup Mons. Jan BAXANT.

30.11.2014 [neděle], kategorie: Jednorázové

I. NEDĚLE ADVENTNÍ/ Začíná nový církevní rok

arciděkanský kostel

Při hlavní mši svaté v 9:00 :
Žehnání adventních věnců
Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu - Staročeské roráty více ...


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |