Hlavní menu:
říjen 2015

04.10.2015 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

Poděkování za úrodu - dožínky

kostel sv. Jana Nepomuckého

Poděkování za úrodu bude součástí dopolední mše svaté v 10:30.

07.10.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Budeme bádat nad těmito texty:
(158) 1Kr 2; 3, 1-2 * Ž 125 * Př 16, 25 * Sk 5

14.10.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma NEŘESTI

arciděkanský úřad

Tentokrát: smilstvo

15.10.2015 19:15 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Zpěv srdce - koncert z díla Jakuba Jana Ryby

arciděkanský kostel

Vladimír Matějček – zpracoval a přednese sedm obrazů z vlastního životopisu J. J. Ryby.
Vladimír Roubal – varhany a zpěv.
Vstupné: 150 Kč

16.10.2015 18:00 [pátek], kategorie: Pouť

Mše svatá u sv. Havla

kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

Poutní mše svatá ke svátku sv. Havla (místo páteční večerní mše v arciděkanském kostele)

17.10.2015 08:30 [sobota], kategorie: Mládež

Výlet pro rodiče s dětmi

odjezd od magistrátu

Výlet dětí chodících na náboženství, jejich rodičů, vyučujících i dalších zájemců na mariánské poutní místo Filipov. --- Mohou se připojit i další zájemci, v autobuse stále zůstává cca 18 volných míst. Přijďte v 8:30 k magistrátu.

21.10.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(159) 1Kr 3, 3 nn; 4 * Ž 126 * Př 16, 26-27 * Sk 6

22.10.2015 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Ing. Daniel FAJFR, M.Th. - Společné sdílení evangelia
více ...

25.10.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU (POSVÍCENÍ)

KONEC letního času
9:00 MŠE SVATÁ slavná
Zpěv chrámové scholy a lidu

25.10.2015 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Toto je poslední pravidelná mše svatá v tomto roce.

28.10.2015 09:00 [středa], kategorie: Pouť

Poutní slavnost SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ

Plazy, kostel sv. Šimona a Judy

Poutní mše svatá v den svátku obou svatých patronů.

28.10.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Pokračuje cyklus o NEŘESTECH. Tentokrát na téma lakomství. O chamtivosti, připoutanosti k věcem a neschopnosti se jich vzdávat a také o boji proti těmto duchovním nešvarům budeme mluvit v den státního svátku.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |