Hlavní menu:
Listopad 2015

01.11.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost VŠECH SVATÝCH

9:00 MŠE SVATÁ slavná
Zpěv chrámové scholy a lidu

02.11.2015 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Vzpomínka na VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (Dušičky)

7:30 1. MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ kostel sv. Jana Nep.
17:00 modlitba SV. RŮŽENCE arciděkanský kostel
17:30 NEŠPORY ZA ZEMŘELÉ arciděkanský kostel
18:00 2. MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ arcid. kostel více ...

04.11.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na řadě jsou texty:
(160) 1Kr 5+6 * ž 127 * Př 16, 28-30 * Sk 7, 1-29

05.11.2015 19:15 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Rozjímání nad filmem

19:15, fara

Promítáme na plátno v podkroví fary vždy první čtvrtek v měsíci v 19:15. Každý film bude krátce uveden. Po jeho skončení mohou zájemci zůstat na diskusi nebo si odnést domů lístek s podněty k osobnímu rozjímání. Program se zobrazí po rozkliknutí události.
více ...

07.11.2015 14:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

ZÁDUŠNÍ BOHOSLUŽBA za všechny věrné zemřelé

Bičíkova kaple na starém hřbitově

Tato bohoslužba se koná v závěru Týdne plnomocných odpustků ze zemřelé.
14:00 3. MŠE SVATÁ ZE ZEMŘELÉ
PRŮVOD NA HŘBITOV A LITANIE

07.11.2015 16:00 [sobota], kategorie: Mateřské centrum

Svatomartinský lampionový průvod

parkoviště u restaurace Koliba

Viz rubrika Aktuality.

10.11.2015 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Mgr.P. Štěpán SMOLEN - Křesťan a touha
více ...

11.11.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Pokračuje cyklus o neřestech. Tentokrát na téma hněv.

18.11.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(161) 1Kr 7 * Ž 128 * Př 16, 31 nn * Sk 7, 30-50

22.11.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

arciděkanský kostel

9:00 slavná mše svatá se zpěvem scholy; adorace a svátostné požehnání
10:30 mše svatá s rytmickým doprovodem více ...

25.11.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma NEŘESTI

arciděkanský úřad

Tentokrát o závisti a dalších podobách hříšného smutku.

29.11.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

I. NEDĚLE ADVENTNÍ/ Začíná nový církevní rok

arciděkanský kostel

Při hlavní mši svaté v 9:00 :
Žehnání adventních věnců
Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu - Staročeské roráty více ...


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |