Hlavní menu:
říjen 2018

03.10.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Biblický seriál pokračuje takto. Čteme předem doma.
(209) 2Pa 21+22+23 * Iz 57, 15 nn; 58+59 * Př 20, 7 * Ř 11, 13 nn

10.10.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XVIiI. století

13.10.2018 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Mše svatá mimořádně

arciděkanský kostel

Tato mše svatá v 18:00 s nedělní platností bude mimořádně v arciděkanském kostele.

16.10.2018 18:00 [úterý], kategorie: Pouť

Mše svatá u sv. Havla

kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

18:00 Poutní mše svatá ke svátku sv. Havla
(Ranní mše svatá dnes nebude.)

17.10.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Toto budou diskutované texty:
(210) 2Pa 24+25 * Iz 60+61; 62, 1-5 * Př 20, 8-10 * Ř 12

20.10.2018 11:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Děkovná mše svatá

katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

Mons. Josef BAXANT zve na DĚKOVNOU MŠI SV. u příležitosti svého životního (70), kněžského (45) i biskupského jubilea (10).

24.10.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XIX. století

24.10.2018 19:00 [středa], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Daniel HŮLE: Dluhy, exekuce, problém nás všech (O byznysu s chudobou, o hledání řešení.) více ...

25.10.2018 16:00 [čtvrtek], kategorie: Mateřské centrum

Den otevřených dveří - Dětská skupina Jitřenka

Havlíčkova 589/40

Viz Aktuality, článek z 19.10.

27.10.2018 19:00 [sobota], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá v Plazích

Plazy, kostel sv. Šimona a Judy

19:00 Poutní mše svatá v předvečer svátku sv. Šimona a Judy

28.10.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU (POSVÍCENÍ)

KONČÍ letní čas!
28.10.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
31.10.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Pokračujeme (předem doma) ve čtení:
(211) 2Pa 26+27+28 * Iz 62,6 nn; 63+64+65 * Př 20, 11 * Ř 13


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |