Hlavní menu:
Prosinec 2019

01.12.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

I. NEDĚLE ADVENTNÍ

Začíná nový církevní rok 2019/ 2020.

Při obou dopoledních mší svatých: Žehnání adventních věnců.

05.12.2019 17:30 [čtvrtek], kategorie: Mateřské centrum

Návštěva sv. Mikuláše

kostel sv. Jana Nepomuckého
07.12.2019 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
08.12.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

II. NEDĚLE ADVENTNÍ

arciděkanský kostel

Při mši sv. v 9:00:
Zpívaná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu - Staročeské roráty

09.12.2019 16:00 [pondělí], kategorie: Koncert

Adventní vystoupení žáků

Horky n. Jizerou, kostel sv. Mikuláše

Adventní vystoupení tamních žáků s varhanním doprovodem Pepy Němečka ze Strašnova.

09.12.2019 18:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

kostel sv. Jana Nepomuckého

(Tato slavnost je přesunuta ze včerejší neděle.)
17:00 modlitba SV. RŮŽENCE kostel sv. Jana
17:30 2. NEŠPORY zpívané kostel sv. Jana
18:00 MŠE SVATÁ slavná kostel sv. Jana

09.12.2019 19:00 [pondělí], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Přednáší Daniel KROUPA. více ...

11.12.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad

Nový cyklus „O mši svaté“.

14.12.2019 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
16.12.2019 18:00 [pondělí], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

Krnsko, kostel sv. Jiří

Rybova Česká mše vánoční

17.12.2019 19:00 [úterý], kategorie: Koncert

Gospel Voices

kostel sv. Jana Nepomuckého

Koncert smíšeného pěveckého sboru

18.12.2019 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(229) Neh 12, 27 nn; 13 * Jr 33+34 * Př 21, 17-18 * 1K 11, 2-16

21.12.2019 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
21.12.2019 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Adventní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého/ arciděkanský úřad

Obnovu povede Václav Čáp – teolog, laický misionář a dlouholetý spolupracovník P. Eliase Velly.
Téma: O Boží blízkosti, pokoře a darování se.
Program začíná rorátní mší svatou v 8:00 v kostele sv. Jana.
Viz článek ze 14.12.

21.12.2019 15:00 [sobota], kategorie: Koncert

Adventní koncert

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
22.12.2019 [neděle], kategorie: Mládež

Betlémské světlo

arciděkanský kostel

V čase 9-11:30 budou skauti rozdávat v předsíni arciděkanského kostela Betlémské světlo.
V ostatních dnech bude betlémské světlo k dispozici v kostele NPM – v úterý 24. 12. od 13:00 o 16:00.

23.12.2019 09:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Úklid kostelů

sraz u arciděkanského kostela
24.12.2019 [úterý], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) NAROZENÍ PÁNĚ

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá nebude.
Arciděkanský kostel - bude již otevřen od 13 hod. Bude k dispozici Betlémské světlo.
15:30 1. NEŠPORY (večerní chvály) slavnosti Narození Páně s žehnáním betléma
16:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ (1. vánoční)
Účinkuje schola mládeže.
---------------------------------------------------
Kaple ve Vinci u Ml. Boleslavi:
21:00 VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ

25.12.2019 [středa], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Boží hod vánoční

Již od 23:45 se budou zpívat KOLEDY.
0:00 MŠE SV. V NOCI o Narození Páně půlnoční slavná - arciděkanský kostel
Lidový zpěv s koledami a zpěv chrámové scholy
---------------------------------------
9:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) arciděkanský kostel
10:00 HLAVNÍ MŠE SV. ve dne slavná - arciděkanský kostel - se zpěvem tradiční Rybovy vánoční mše
Arciděkanský kostel bude též otevřen od 13 do 17 hod. i s Betlémským světlem.
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
více ...

26.12.2019 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

Dopoledne bude jediná mše svatá.

9:00 DOPOLEDNÍ MŠE SV. arciděkanský kostel
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana

29.12.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Při dopoledních mších svatých proběhne obnova manželských slibů.

31.12.2019 [úterý], kategorie: Jednorázové

Novoroční vigilie MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Sv. Silvestra

Ranní mše svatá nebude.
Arciděkanský kostel:
15:30 1.NEŠPORY slavnosti Matky Boží, P. Marie
16:00 Děkovná bohoslužba na ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU:
MŠE SVATÁ slavná a TE DEUM

31.12.2019 22:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Mimořádná eucharistická adorace

kostel sv. Jana Nepomuckého

Možnost strávit poslední hodiny roku tichou modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Adorace bude ukončena o půlnoci požehnáním.


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |