Hlavní menu:
říjen 2021

06.10.2021 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(244) Jb 40+41+42 * Ž 45 * Př 22, 14 * 2K 5, 12 nn

07.10.2021 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška ČKA

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

JUDr. Lenka BRADÁČOVÁ, Ph.D.: Cesty práva

více ...

13.10.2021 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Příprava na svátost biřmování

arciděkanský úřad
16.10.2021 17:30 [sobota], kategorie: Pouť

Bohoslužba u sv. Havla

kostel sv. Havla (t.č. evangelický) v Havelském parku u kruhového objezdu

17:30 Nešpory o sv. Havlu, zpívané
18:00 Poutní mše svatá s nedělní platností

20.10.2021 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

V biblickém seriálu kromě jiného začínáme s knihou Kazatel (v některých biblích Ecclesiastes).
(245) Kaz 1+2+3 * Ž 46 * Př 22, 15 * 2K 6, 1-13

21.10.2021 09:30 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na úvod vikariátní konference

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá v 8:30 se nekoná.

28.10.2021 17:00 [čtvrtek], kategorie: Pouť

Svátek SV. ŠIMONA A JUDY, poutní mše svatá

Plazy, kostel sv. Šimona a Judy
31.10.2021 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU

arciděkanský kostel

Dnes: KONEC LETNÍHO ČASU
Pořad bohoslužeb je pravidelný.
Mše svatá v 9 hod. slavná.

31.10.2021 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |