Hlavní menu:


Podmenu:Farnost Bezno

Farnost Bezno

Bohoslužby

Bohuslužby se konají vždy 3. neděli v měsíci ve 14:00 v kostele sv. Petra a Pavla.

Kontakt

Správu zajišťuje fara v Mladé Boleslavi - kontakt.

Historie

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla se jako farní připomíná již v roce 1357. V době husitské se farní obec přidala ke straně kališnické. Farní matrika byla založena roce 1650. Základní kámen nového kostela byl položen v r. 1751. Ze starého kostela zůstala zachována pouze věž. Teprve po požáru byla v r. 1763 nahrazena novou. Za možného autora novostavby barokního kostela se v literatuře považuje sám stavebník - Fr. J. Pachta. Autorem návrhu kruchty v lodi a věže byl Filip Heger, který se podílel i na dalších stavbách v Bezně a okolí. Interier kostela byl opatřen nástropními freskami od malíře Josefa Hagera: * alegorie církve (presbytář) * Zázrak na rozbouřeném moři * iluzivní kopule s andělem * budoucí andělé. Ze starší stavby byly přeneseny do kostela dva renesanční náhrobky Bzenských z Porubě, které jsou umístěny pod kruchtou. V letech 1972 až 1977 proběhla renovace kostela, která zahrnovala generální opravy exteriérů v pravém slova smyslu od základů až po špičku věže. V roce 1976 po havarii vnitřní omítky byl kostel pro veřejnost uzavřen. Po dvouletém měření pohybu budovy bylo započato firmou Fanta a Špáda nejprve se statickým zajištěním stavby, následně došlo k opravám vnitřních omítek, nové elektroinstalaci a k restaurátorským pracím na opravě stropní výmalby ak. malířkou A. Kafkovou. Kostel byl znovu otevřen, vysvěcen a slavnostně zpřístupněn veřejnosti v červenci roku 2004.

V říjnu 2005 byla farnost přidružena pod správu z farnosti Mladá Boleslav.

Odkazy


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |