Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Květen 2011

  01.05.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ (II. velikonoční)

  arciděkanský kostel

  Dnes a po celý měsíc květen po večerní mši svaté následuje májová pobožnost.

  04.05.2011 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ke cti SV. VOJTĚCHA, biskupa a mučedníka

  arciděkanský kostel

  Svátek sv. Vojtěcha jsme v liturgii oslavit letos nemohli (Bílá sobota). Připomeneme si tedy tohoto světce nyní.

  08.05.2011 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Stužkování dětí

  arciděkanský kostel

  Při dězské mši svaté proběhne stužkování dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání.

  10.05.2011 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

  Přednáška Křesťanské akademie

  Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15

  Jindřich Halama: Je práce požehnáním nebo prokletím? / Svoboda v konzumní společnosti
  více ...

  11.05.2011 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Na pořadu jsou čtení 57. série:
  (57) Lv 19; 20, 1-21 * Ž 42 * Př 10, 17 * Mk 8, 11 nn

  15.05.2011 18:45 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Latinské Loretánské litanie

  arciděkanský kostel

  Gregoriánský chorál: IN HONOREM BEATAE MARIAE VIRGINIS (ke cti blahoslavené Panny Marie)
  více ...

  16.05.2011 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  Všechny bohoslužby v kostele sv. Jana:
  7:30 ranní mše sv. poutní
  17:00 modlitba sv. růžence
  17:30 (2.) nešpory slavnosti sv. Jana
  18:00 večerní mše sv. poutní, slavná
  po mši sv. litanie ke sv. Janu Nepomuckému

  20.05.2011 19:00 [pátek], kategorie: Koncert

  Koncert duchovní hudby

  arciděkanský kostel

  Závěrečný ročníkový koncert duchovní hudby ZUŠ. Na varhany zahraje Jana Veselá známé i méně známé skladby Mozarta, Handela, Bacha aj.

  21.05.2011 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Setkání rodin

  arciděkanský úřad

  Setkání rodin - zájemců o společenství

  23.05.2011 18:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Zádušní mše svatá

  arciděkanský kostel

  Zádušní mše sv. k 1. výročí úmrtí Mons. Josefa Koukla, litoměřického biskupa

  25.05.2011 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Na programu je 58. série čtení z Písma:
  (58) Lv 20, 22 nn; 21; 22, 1-20 * Ž 43 * Př 10, 18 * Mk 9, 1-29

  27.05.2011 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Večerní mše sv. mimořádně

  kostel sv. Jana Nepomuckého
  27.05.2011 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  NOC KOSTELŮ v Mladé Boleslavi

  oba naše kostely (arciděkanský kostel i kostel sv. Jana Nep.) a dalších 6 objektů

  Program Noci kostelů běží od 18 do 24 hod. Vše najdete v sekci Aktuality ze dne 1.5.2011

  29.05.2011 09:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Svátost BIŘMOVÁNÍ

  arciděkanský kostel

  Bude jediná dopolední mše svatá v 10:00.
  9:30 ranní chvály (laudy)
  10:00 mše svatá s udělováním biřmování (bisk. Mons. Jan Baxant)

  29.05.2011 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  30.05.2011 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze

  arciděkanský kostel

  Po večerní mši svaté budou litanie ke sv. Zdislavě.

  31.05.2011 [úterý], kategorie: Jednorázové

  Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

  arciděkanský kostel

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18.00 MŠE SVATÁ zpívaná
  poslední MÁJOVÁ POBOŽNOST


  Biblický citát na dnešní den
  Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |