Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Květen 2013

  01.05.2013 18:30 [středa], kategorie: Jednorázové

  První májová pobožnost

  arciděkanský kostel

  Dnes a po celý měsíc květen po večerní mši svaté následuje májová pobožnost.

  04.05.2013 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá na první sobotu v měsíci

  kostel sv. Jana Nepomuckého
  09.05.2013 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  7:30 (mimořádně) RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana Nep.
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18.00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ slavná

  10.05.2013 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

  čtvrtek 10.5. - sobota 18.5.

  Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

  14.05.2013 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

  Přednáška Křesťanské akademie

  Sbor církve adventistů - dům Lávka, Dukelská 1443/31

  Mgr. Jiří Bartoš Sturc: Piaristické gymnázium v Kosmonosích a Mladé Boleslavi - poznámky k jeho historickému a duchovnímu odkazu
  více ...

  15.05.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Po svátečním přerušení pokračujeme takto se dvěma dávkami čtení 110 a 111:
  (110, 111) Joz 21; 22; 23 * Ž 89, 1-37 * Př 13, 15-19 * Lk 20

  16.05.2013 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  Vše v kostele sv. Jana:
  7:30
  ranní mše svatá
  17:00 modlitba sv. růžence
  17:30 2. nešpory slavnosti sv. Jana
  18:00 večerní mše sv. poutní, slavná
  po mši sv. litanie ke sv. Janu Nepomuckému

  18.05.2013 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  18:00 lucenárium a mše sv. s prodlouženou bohoslužbou slova

  19.05.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní)

  Dnes končí velikonoční doba.

  Mše svatá v 9:00 slavná. Bude (kon)celebrovat národní ředitel papežským misijních děl z Ugandy. Zpívá chrámová schola a lid.
  Po mši sv. se uskuteční beseda na faře.

  19.05.2013 18:45 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Latinské Loretánské litanie

  arciděkanský kostel

  Gregoriánský chorál: IN HONOREM BEATAE MARIAE VIRGINIS (ke cti blahoslavené Panny Marie)
  více ...

  22.05.2013 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry

  arciděkanský úřad
  24.05.2013 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Večerní mše sv. mimořádně

  arciděkanský kostel

  Vzhledem k probíhající Noci kostelů bude večerní mše sv. již v 17:00, předtím modlitba sv. růžence.

  24.05.2013 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  NOC KOSTELŮ v Mladé Boleslavi

  kostel sv. Havla, arciděkanský kostel, kostel sv. Jana Nepom. a další objekty

  Program Noci kostelů běží od 18 do 24 hod.
  V 18:00 se bude konat Ekumenická bohoslužba - v kostele sv. Havla (u kruhového objezdu).
  Ostatní program je podle celovečerního rozpisu v sekci Aktuality .

  25.05.2013 09:00 [sobota], kategorie: Mládež

  Příprava na 1. svaté přijímání

  arciděkanský kostel

  Společná modlitba a svátost smíření dětí, které půjdou příští neděli (při mši sv. v 10:30) k prvnímu svatému přijímání.

  25.05.2013 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Setkání nově pokřtěných

  arciděkanský úřad

  Setkání dospělých, kteří byli letos nebo v nedávných letech pokřtěni, spolu s jejich manžely, případně i dětmi.

  26.05.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  arciděkanský kostel

  Při mši svaté v 10:30 proběhne 1. svaté přijímání dětí.

  26.05.2013 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  29.05.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Na pořadu jsou čtení 112. série:
  (112) Joz 24 * Ž 89, 38 nn * Př 13, 20-23 * Lk 21, 1-28

  30.05.2013 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze

  arciděkanský kostel

  (Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 2. června.)
  Po večerní mši svaté budou litanie ke sv. Zdislavě.

  31.05.2013 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

  7:30 ranní MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE arciděkanský kostel
  17:30 NEŠPORY (Večerní chvály)
  18.00 večerní MŠE SVATÁ zpívaná
  poslední MÁJOVÁ POBOŽNOST


  Biblický citát na dnešní den
  Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |