Hlavní menu:
Květen 2013

01.05.2013 18:30 [středa], kategorie: Jednorázové

První májová pobožnost

arciděkanský kostel

Dnes a po celý měsíc květen po večerní mši svaté následuje májová pobožnost.

04.05.2013 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na první sobotu v měsíci

kostel sv. Jana Nepomuckého
09.05.2013 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7:30 (mimořádně) RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana Nep.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ slavná

10.05.2013 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

čtvrtek 10.5. - sobota 18.5.

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

14.05.2013 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

Přednáška Křesťanské akademie

Sbor církve adventistů - dům Lávka, Dukelská 1443/31

Mgr. Jiří Bartoš Sturc: Piaristické gymnázium v Kosmonosích a Mladé Boleslavi - poznámky k jeho historickému a duchovnímu odkazu
více ...

15.05.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Po svátečním přerušení pokračujeme takto se dvěma dávkami čtení 110 a 111:
(110, 111) Joz 21; 22; 23 * Ž 89, 1-37 * Př 13, 15-19 * Lk 20

16.05.2013 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

Vše v kostele sv. Jana:
7:30
ranní mše svatá
17:00 modlitba sv. růžence
17:30 2. nešpory slavnosti sv. Jana
18:00 večerní mše sv. poutní, slavná
po mši sv. litanie ke sv. Janu Nepomuckému

18.05.2013 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

18:00 lucenárium a mše sv. s prodlouženou bohoslužbou slova

19.05.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní)

Dnes končí velikonoční doba.

Mše svatá v 9:00 slavná. Bude (kon)celebrovat národní ředitel papežským misijních děl z Ugandy. Zpívá chrámová schola a lid.
Po mši sv. se uskuteční beseda na faře.

19.05.2013 18:45 [neděle], kategorie: Jednorázové

Latinské Loretánské litanie

arciděkanský kostel

Gregoriánský chorál: IN HONOREM BEATAE MARIAE VIRGINIS (ke cti blahoslavené Panny Marie)
více ...

22.05.2013 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad
24.05.2013 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Večerní mše sv. mimořádně

arciděkanský kostel

Vzhledem k probíhající Noci kostelů bude večerní mše sv. již v 17:00, předtím modlitba sv. růžence.

24.05.2013 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

NOC KOSTELŮ v Mladé Boleslavi

kostel sv. Havla, arciděkanský kostel, kostel sv. Jana Nepom. a další objekty

Program Noci kostelů běží od 18 do 24 hod.
V 18:00 se bude konat Ekumenická bohoslužba - v kostele sv. Havla (u kruhového objezdu).
Ostatní program je podle celovečerního rozpisu v sekci Aktuality .

25.05.2013 09:00 [sobota], kategorie: Mládež

Příprava na 1. svaté přijímání

arciděkanský kostel

Společná modlitba a svátost smíření dětí, které půjdou příští neděli (při mši sv. v 10:30) k prvnímu svatému přijímání.

25.05.2013 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Setkání nově pokřtěných

arciděkanský úřad

Setkání dospělých, kteří byli letos nebo v nedávných letech pokřtěni, spolu s jejich manžely, případně i dětmi.

26.05.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30 proběhne 1. svaté přijímání dětí.

26.05.2013 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
29.05.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na pořadu jsou čtení 112. série:
(112) Joz 24 * Ž 89, 38 nn * Př 13, 20-23 * Lk 21, 1-28

30.05.2013 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze

arciděkanský kostel

(Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 2. června.)
Po večerní mši svaté budou litanie ke sv. Zdislavě.

31.05.2013 [pátek], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

7:30 ranní MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE arciděkanský kostel
17:30 NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 večerní MŠE SVATÁ zpívaná
poslední MÁJOVÁ POBOŽNOST


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |