Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Duben 2019

  03.04.2019 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  (219) Ezd 5+6 * Jr 12+13; 14, 1-10 * Př 20, 26-27 * 1K 3, 5 nn

  09.04.2019 17:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

  Film a přednáška - akce České křesťanské akademie

  sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

  17:00 v rámci festivalu Jeden svět: Bez viditelných příznaků – film o konfliktu na Ukrajině
  A následně od 18:00: Zdeněk CHALOUPKA: Zapomenutá válka na východní Ukrajině
  více ...

  09.04.2019 19:00 [úterý], kategorie: Mateřské centrum

  Setkání rodičů, jejichž děti půjdou k prvnímu svatému přijímání,

  arciděkanský úřad
  10.04.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma KNÍŽKOU KE KRISTU

  arciděkanský úřad

  Téma: Jan Zahradníček.

  11.04.2019 19:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Koncert duchovní hudby

  arciděkanský kostel

  Zasněné tóny trubky a varhan
  Vystoupí umělci M. Kejmar (trubka) a J. Kšica (varhany).

  12.04.2019 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Svátost pomazání nemocných

  arciděkanský kostel

  Svátost pomazání nemocných bude udělena při večerní mši svaté všem předem přihlášeným. Příslušný formulář je v kostelích k dispozici.

  13.04.2019 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Úklid kostelů

  sraz na faře ev. arciděkanský kostel
  14.04.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

  KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

  Začátek Svatého týdne

  8:15 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) - kostel sv. Jana Nepomuckého
  8:45 - začátek u sv. Jana Nep., pak průvod do arciděkanského kostela
  PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA:
  SVĚCENÍ RATOLESTÍ, PRŮVOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI
  (Řeckokatolická liturgie začne se zpožděním.)
  více ...

  15.04.2019 18:45 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Generální zkouška chrámové scholy

  kůr arciděkanského kostela
  16.04.2019 18:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

  Setkání katechumenů

  arciděkanský úřad
  17.04.2019 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Bibličtí badatelé pokračují:
  (220) Ezd 7; 8, 1-20 * Jr 14, 11 nn; 15; 16, 1-15 * Př 20, 28 nn * 1K 4

  18.04.2019 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  ZELENÝ ČTVRTEK

  Památka Poslední večeře Páně

  Ranní mše svatá se nekoná.
  Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 17:00 MŠE SVATÁ
  arciděkanský kostel:
  18:00 MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE a OBŘAD MYTÍ NOHOU
  PRŮVOD: PŘENESENÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
  po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z Temných ho:00dinek Zeleného čtvrtku
  asi do 22:00 ADORACE (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě)
  Následuje též modlitební setkání mládeže, které trvá do 9:00 ráno, viz Ohlášky. více ...

  19.04.2019 [pátek], kategorie: Jednorázové

  VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)

  Památka umučení Páně

  9:00 KŘÍŽOVÁ CESTA - arciděkanský kostel
  10:00 OBŘADY PRO KATECHUMENY
  Od 14:30 bude opět otevřen kostel.
  Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 17:00 OBŘADY
  arciděkanský kostel:
  18:00 OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ: BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
  po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z Temných hodinek Velkého pátku více ...

  20.04.2019 [sobota], kategorie: Jednorázové

  BÍLÁ SOBOTA během dne

  arciděkanský kostel:
  Od 9:00 do skončení nešpor (asi 18:30) je otevřen Boží hrob, věřící mají příležitost k uctění.
  Žádné bohoslužby se během dne nekonají !!!
  18:00 NEŠPORY (Večerní chvály) se čtením z Temných hodinek Bílé soboty
  Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 18:00 OBŘADY VEL. VIGILIE A MŠE SVATÁ

  20.04.2019 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Bílá sobota večer)

  arciděkanský kostel:
  Obřady začnou na prostranství před kostelem.
  19:00 OBŘADY ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ SVÍCE a PRŮVOD do kostela, VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA,
  EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše svatá) více ...

  21.04.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  Boží hod velikonoční

  arciděkanský kostel:
  8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy)
  9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SVĚCENÍM POKRMŮ
  10:45 MŠE SVATÁ pro rodiny s dětmi začne se zpožděním
  Bezno, kostel sv. Petra a Pavla: 14:00 MŠE SVATÁ
  Březno u Ml. Boleslavi, kostel sv. Václava: 15:00 MŠE SVATÁ
  18:00 MŠE SVATÁ večerní - kostel sv. Jana více ...

  21.04.2019 19:00 [neděle], kategorie: Koncert

  Velikonoční koncert

  Bezno, kostel sv. Petra a Pavla

  Hraje Český symfonický orchestr v komorním obsazení.
  Vstupné bude použito na opravu tamní kapličky.

  22.04.2019 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

  Pořad bohoslužeb: nebudou laudy v 8:30 ani mše sv. v 10:30 !
  Mše sv. pouze v 9:00 (arciděkanský kostel) a v 18:00 (arciděkanský kostel)

  24.04.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

  arciděkanský úřad

  Téma: J. R. R. Tolkien

  28.04.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

  II. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)

  arciděkanský kostel

  Při mši svaté v 9 hod. zazpívá Christophorus Kinderchor (dětský sbor) z německého Altensteigu.

  28.04.2019 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Stužkování dětí

  arciděkanský kostel

  Při mši svaté v 10:30 proběhne Stužkování dětí, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání.

  28.04.2019 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

  Biblický citát na dnešní den
  K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |