Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  červen 2024

  02.06.2024 09:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží tělo)

  arciděkanský kostel

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Průvod doprovodí Mladoboleslavský žesťový soubor.
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

  05.06.2024 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Katechetické setkání

  arciděkanský úřad

  Modlíme se nešpory a pak probíráme pravdy víry.
  Téma (24):Věřím v Ducha svatého, pokr.
  Katechismus katolické církve, paragraf 717-741 (české vyd. str. 194-200)

  07.06.2024 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  Vzhledem k Noci kostelů zde bude mše svatá jen ráno:
  7:30 MŠE SVATÁ a adorace k Nejsv. srdci - kostel sv. Jana Nep.

  07.06.2024 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  NOC KOSTELŮ v našich kostelích

  Bezno, kostel sv. Petra a Pavla: 18:00 Mše sv., 19:00 koncert, přednáška - viz článek z 3.6.
  Vinec, kaple sv. Mikuláše: 17:00 - 21:00 Venkovní výstava historie kostela
  Horky n. Jizerou, kostel sv. Mikuláše: 17:00, 18:30, 20:00 info o historii kostela
  Sbor Jednoty bratrské zde ve městě: koncert

  07.06.2024 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá k Noci kostelů

  Bezno, kostel sv. Petra a Pavla
  08.06.2024 16:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Modlitby chval a uctívání

  arciděkanský kostel
  12.06.2024 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Poslední před prázdninami. A čteme mj. začátek listu Soluňským (Thessalonickým):
  (282/ 333) Da 6 * Ž 79 * Př 24, 30 nn * 1 Te 1; 2, 1-8

  13.06.2024 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Varhanní večery

  arciděkanský kostel

  Večer české hudby - mezzosoprán, varhany


  Biblický citát na dnešní den
  Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |