Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Květen 2018

  01.05.2018 [úterý], kategorie: Jednorázové

  Májové pobožnosti

  Po celý měsíc květen bude vždy po mši svaté májová pobožnost.

  02.05.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

  arciděkanský úřad

  Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XIV. století

  09.05.2018 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina tento týden nebude.
  10.05.2018 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
  Večer arciděkanský kostel:
  16:30 Eucharistická ADORACE
  17:30 Modlitba SV. RŮŽENCE
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
  po skončení: 2. NEŠPORY (Večerní chvály)

  11.05.2018 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

  pátek 11.5. - sobota 19.5.2018

  Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

  16.05.2018 [středa], kategorie: Pouť

  Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka, patrona kostela

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  Vše u sv. Jana:
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná, LITANIE K SV. JANU

  16.05.2018 19:15 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XV. století

  19.05.2018 10:00 [sobota], kategorie: Mládež

  První svatá zpověď a příprava na 1. sv. přijímání

  arciděkanský kostel
  19.05.2018 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
  17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
  18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

  20.05.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Boží hod svatodušní

  9:00 MŠE SVATÁ slavná
  10:30 MŠE SVATÁ s prvním svatým přijímáním dětí

  23.05.2018 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá s biskupem Mons. Radkovským

  arciděkanský kostel

  Tuto večerní mši svatou v 18:00 bude celebrovat Mons. František RADKOVSKÝ, emeritní biskup plzeňský

  23.05.2018 19:00 [středa], kategorie: Křesťanská akademie

  přednáška České křesťanské akademie

  sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

  Mons. František RADKOVSKÝ: Turínské plátno – němý, ale výmluvný svědek více ...

  25.05.2018 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá mimořádně

  arciděkanský kostel

  Kvůli Noci kostelů je dnes večerní mše svatá již v 17:00.

  25.05.2018 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  NOC KOSTELŮ 2018 v Mladé Boleslavi a v Horkách

  kostel sv. Havla, arciděkanský kostel, kostel sv. Jana Nepom. a další objekty

  Program Noci kostelů běží již od 16 do 24 hod.
  V 18:00 se bude konat Ekumenická bohoslužba - v kostele sv. Havla (u kruhového objezdu).
  Zde za naše kostely. Jinak viz sekce Aktuality.

  Ke stažení: noc-kostelu-2018.pdf, 353 kB

  26.05.2018 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

  Poutní mše svatá ve Všeborsku

  Všeborsko, kostel Nejsvětější Trojice

  Všeborsko je osada stranou poblíž (asi 2 km) vesnice Obrubce. Silnice směrem na Jičín, v Obrubcích doleva.

  27.05.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Mše svatá v 9:00 bude slavná.

  27.05.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  30.05.2018 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Svátek SV. ZDISLAVY, hl. patronky diecéze

  arciděkanský kostel

  Po večerní mši svaté zazpíváme Litanie ke sv. Zdislavě.

  30.05.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

  arciděkanský úřad

  Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XVI. století

  31.05.2018 17:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

  Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 3.6.

  Ranní mše sv. nebude.
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 MARIÁNSKÉ NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
  Po mši svaté: poslední májová pobožnost


  Biblický citát na dnešní den
  Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |