Hlavní menu:
Květen 2018

01.05.2018 [úterý], kategorie: Jednorázové

Májové pobožnosti

Po celý měsíc květen bude vždy po mši svaté májová pobožnost.

02.05.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XIV. století

09.05.2018 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina tento týden nebude.
10.05.2018 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
Večer arciděkanský kostel:
16:30 Eucharistická ADORACE
17:30 Modlitba SV. RŮŽENCE
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
po skončení: 2. NEŠPORY (Večerní chvály)

11.05.2018 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

pátek 11.5. - sobota 19.5.2018

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

16.05.2018 [středa], kategorie: Pouť

Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka, patrona kostela

kostel sv. Jana Nepomuckého

Vše u sv. Jana:
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná, LITANIE K SV. JANU

16.05.2018 19:15 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

kostel sv. Jana Nepomuckého

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XV. století

19.05.2018 10:00 [sobota], kategorie: Mládež

První svatá zpověď a příprava na 1. sv. přijímání

arciděkanský kostel
19.05.2018 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

20.05.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Boží hod svatodušní

9:00 MŠE SVATÁ slavná
10:30 MŠE SVATÁ s prvním svatým přijímáním dětí

23.05.2018 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Mše svatá s biskupem Mons. Radkovským

arciděkanský kostel

Tuto večerní mši svatou v 18:00 bude celebrovat Mons. František RADKOVSKÝ, emeritní biskup plzeňský

23.05.2018 19:00 [středa], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Mons. František RADKOVSKÝ: Turínské plátno – němý, ale výmluvný svědek více ...

25.05.2018 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá mimořádně

arciděkanský kostel

Kvůli Noci kostelů je dnes večerní mše svatá již v 17:00.

25.05.2018 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

NOC KOSTELŮ 2018 v Mladé Boleslavi a v Horkách

kostel sv. Havla, arciděkanský kostel, kostel sv. Jana Nepom. a další objekty

Program Noci kostelů běží již od 16 do 24 hod.
V 18:00 se bude konat Ekumenická bohoslužba - v kostele sv. Havla (u kruhového objezdu).
Zde za naše kostely. Jinak viz sekce Aktuality.

Ke stažení: noc-kostelu-2018.pdf, 353 kB

26.05.2018 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá ve Všeborsku

Všeborsko, kostel Nejsvětější Trojice

Všeborsko je osada stranou poblíž (asi 2 km) vesnice Obrubce. Silnice směrem na Jičín, v Obrubcích doleva.

27.05.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mše svatá v 9:00 bude slavná.

27.05.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
30.05.2018 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ZDISLAVY, hl. patronky diecéze

arciděkanský kostel

Po večerní mši svaté zazpíváme Litanie ke sv. Zdislavě.

30.05.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XVI. století

31.05.2018 17:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 3.6.

Ranní mše sv. nebude.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 MARIÁNSKÉ NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
Po mši svaté: poslední májová pobožnost


Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |