Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  červen 2012

  01.06.2012 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Večerní mše sv. mimořádně

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  Vzhledem k probíhající Noci kostelů bude večerní mše sv. již v 17:00, a to v kostele sv. Jana, předtím modlitba sv. růžence.

  01.06.2012 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  NOC KOSTELŮ v Mladé Boleslavi

  oba naše kostely (arciděkanský kostel i kostel sv. Jana Nep.) a další objekty

  Program Noci kostelů běží od 18 do 24 hod.
  V 18:00 se bude konat Ekumenická bohoslužba - v arciděkanském kostele.
  Ostatní program v obou kostelích podle celovečerního rozpisu v sekci Aktuality (26.5.).

  02.06.2012 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá na první sobotu v měsíci

  kostel sv. Jana Nepomuckého
  03.06.2012 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  03.06.2012 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

  Nejsvětější Trojice, kostel Nanebevzetí P. Marie
  06.06.2012 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Na pořadu je 85. série čtení:
  (85) Dt 5+6 * Ž 68, 19 nn * Př 11, 29 nn * Lk 7, 11-35

  07.06.2012 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Eucharistická oslava Těla a krve Páně

  arciděkanský kostel

  Po mši svaté: Eucharistické nešpory

  10.06.2012 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Boží tělo

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY (10. neděle v mezidobí)
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD se ČTYŘMI OLTÁŘI na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!
  více ...

  15.06.2012 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  Po večerní mše sv. - ADORACE k Nejsv. srdci Ježíšovu a svátostné požehnání
  Po skončení – podle ohlášení: 2. NEŠPORY

  20.06.2012 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Poslední setkání "biblofilů" pře prázdninami:
  (86) Dt 7+8 * Ž 69, 1-15 * Př 12, 1 * Lk 7, 36 nn; 8, 1-3

  24.06.2012 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  24.06.2012 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  29.06.2012 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18.00 MŠE SVATÁ slavná


  Biblický citát na dnešní den
  Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |