Hlavní menu:
červen 2012

01.06.2012 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Večerní mše sv. mimořádně

kostel sv. Jana Nepomuckého

Vzhledem k probíhající Noci kostelů bude večerní mše sv. již v 17:00, a to v kostele sv. Jana, předtím modlitba sv. růžence.

01.06.2012 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

NOC KOSTELŮ v Mladé Boleslavi

oba naše kostely (arciděkanský kostel i kostel sv. Jana Nep.) a další objekty

Program Noci kostelů běží od 18 do 24 hod.
V 18:00 se bude konat Ekumenická bohoslužba - v arciděkanském kostele.
Ostatní program v obou kostelích podle celovečerního rozpisu v sekci Aktuality (26.5.).

02.06.2012 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na první sobotu v měsíci

kostel sv. Jana Nepomuckého
03.06.2012 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

03.06.2012 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Nejsvětější Trojice, kostel Nanebevzetí P. Marie
06.06.2012 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na pořadu je 85. série čtení:
(85) Dt 5+6 * Ž 68, 19 nn * Př 11, 29 nn * Lk 7, 11-35

07.06.2012 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Eucharistická oslava Těla a krve Páně

arciděkanský kostel

Po mši svaté: Eucharistické nešpory

10.06.2012 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY (10. neděle v mezidobí)
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD se ČTYŘMI OLTÁŘI na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!
více ...

15.06.2012 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Po večerní mše sv. - ADORACE k Nejsv. srdci Ježíšovu a svátostné požehnání
Po skončení – podle ohlášení: 2. NEŠPORY

20.06.2012 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Poslední setkání "biblofilů" pře prázdninami:
(86) Dt 7+8 * Ž 69, 1-15 * Př 12, 1 * Lk 7, 36 nn; 8, 1-3

24.06.2012 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

24.06.2012 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
29.06.2012 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 MŠE SVATÁ slavná


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |