Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  červen 2022

  01.06.2022 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Katechetické setkání

  arciděkanský úřad

  Je zván každý, kdo se chce vzdělávat v poznání evangelia a pravdy víry.
  Téma: Věřím, věříme - Katechismus katolické církve, oddíl I, kap. 3, článek 1 + 2 (str. 51 - 59)

  03.06.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Příprava na svátost biřmování

  arciděkanský úřad
  04.06.2022 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  arciděkanský kostel

  Bohoslužba začne před kostelem.
  18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

  05.06.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  Boží hod svatodušní

  9:00 MŠE SVATÁ slavná více ...

  11.06.2022 14:00 [sobota]

  Poutní mše svatá ve Všeborsku

  Všeborsko, kostel Nejsvětější Trojice

  Všeborsko je osada stranou poblíž (asi 2 km) vesnice Obrubce. Silnice směrem na Jičín, na křižovatce v Obrubcích doleva, za vesnicí pak hned mírně doprava (přes koleje) slepou silnicí. Kostel je z dálky vidět.

  12.06.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  12.06.2022 12:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Farní den 12.6.2022

  farní dům Havlíčkova ul. 589

  Čtěte pozvánku a odkaz v rubrice Články, začínáme společným obědem.

  16.06.2022 [čtvrtek]

  Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 19.6.

  19.06.2022 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží tělo)

  arciděkanský kostel

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Průvod doprovodí Mladoboleslavský žesťový soubor.
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!
  více ...

  23.06.2022 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  Letos je tento svátek předsunut kvůli zítřejšímu (pohyblivému) svátku Nejsv. srdce.

  23.06.2022 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Varhanní večery

  arciděkanský kostel

  Jiří Sejkora, hoboj; Marie Pochopová, varhany

  24.06.2022 [pátek], kategorie: Koncert

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  Pátek po II. neděli po Duchu svatém

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY zpívané
  18:00 MŠE SVATÁ slavná
  ADORACE k Nejsv. srdci Ježíšovu a požehnání

  26.06.2022 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  26.06.2022 20:00 [neděle], kategorie: Koncert

  Varhanní večery

  arciděkanský kostel

  Veronika Kaiserová, soprán; Ondřej Valenta, varhany

  29.06.2022 [středa], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  arciděkanský kostel

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY zpívané
  18:00 MŠE SVATÁ slavná

  30.06.2022 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

  Varhanní večery

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  Filip Sychra, umělecký přednes;
  Marie Švejdová a Diana Nováková, housle;
  Eva Pinkasová, violoncello; Ondřej Valenta, cembalo


  Biblický citát na dnešní den
  Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |