Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  Květen 2016

  01.05.2016 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Májové pobožnosti

  V měsíci květnu bude vždy po večerní mši svaté májová pobožnost.

  04.05.2016 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  (171) 1Kr 22 * Ž 138 * Př 17, 17-18 * Sk 13, 13-41

  05.05.2016 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná

  06.05.2016 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

  pátek 6.5. až sobota 14.5.

  Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

  07.05.2016 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  svatá zpověď pro děti k 1. sv. přijímání a jejich rodiče

  arciděkanský kostel
  07.05.2016 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

  Mše svatá a svěcení pramene na Klokočce

  lesní kaple na Klokočce u Bakova n.J.

  Poutě budou pokračovat každou první sobotu v měsíci až do října.

  08.05.2016 10:30 [neděle], kategorie: Mládež

  První svaté přijímání dětí

  arciděkanský kostel

  Při mši svaté pro rodiny s dětmi

  10.05.2016 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

  přednáška České křesťanské akademie

  David BEŇA, lic. theol. - Lidský Bůh: Čtení (nejen) ze Starého zákona (nejen) o Boží lítosti.
  Tato přednáška je příspěvkem k letošnímu Roku milosrdenství. více ...

  11.05.2016 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma POZOR, ČLOVĚK!

  arciděkanský úřad

  Kapitoly z morální teologie: Umělé oplodnění

  12.05.2016 19:15 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Rozjímání nad filmem

  arciděkanský úřad

  KOYAANISQATSI, film USA 1983, režie Godfrey Reggio, hudba Philip Glass; 83 min., beze slov. Výjimečně promítáme 2. čtvrtek v měsíci!

  14.05.2016 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
  17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
  18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

  15.05.2016 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

  Mše svatá v 9:00 bude slavná.

  16.05.2016 [pondělí], kategorie: Pouť

  Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka, patrona kostela

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná, LITANIE K SV. JANU

  18.05.2016 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Bibličtí exegeté začínají 2. Knihu královskou ...
  (172) 2Kr 1+2 * Ž 139 * Př 17, 19-21 * Sk 13, 42 nn; 14, 1-7

  22.05.2016 [neděle], kategorie: Pouť

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  Mše svatá v 9:00 bude slavná.

  22.05.2016 14:00 [neděle], kategorie: Pouť

  Poutní slavnost na VŠEBORSKU

  Všeborsko, kostel Nejsvětější Trojice

  Je to osada trochu stranou vesnice Obrubce směrem na Jičín.

  25.05.2016 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Setkání nad životem z víry na téma POZOR, ČLOVĚK!

  arciděkanský úřad

  Kapitoly z morální teologie: Rozvod

  26.05.2016 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost Těla a Krve Páně se překládá na neděli 29.5.

  28.05.2016 [sobota], kategorie: Mládež

  Výlet pro rodiče a děti do Bozkova

  Společný odjezd z hlavního nádraží v 8:34. Návrat v 17:15.

  29.05.2016 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Boží tělo

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!
  více ...

  29.05.2016 14:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

  Tentokrát výjimečně ve 14:00.

  30.05.2016 [pondělí], kategorie: Jednorázové

  Svátek SV. ZDISLAVY, hl. patronky diecéze

  arciděkanský kostel

  Po večerní mši svaté budou litanie ke sv. Zdislavě.

  31.05.2016 [úterý], kategorie: Jednorázové

  Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

  7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
  arciděkanský kostel:
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
  17:30 MARIÁNSKÉ NEŠPORY (Večerní chvály)
  18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
  po mši svaté: POSLEDNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST


  Biblický citát na dnešní den
  Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. (Iz 55,8)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |