Hlavní menu:
Květen 2016

01.05.2016 [neděle], kategorie: Jednorázové

Májové pobožnosti

V měsíci květnu bude vždy po večerní mši svaté májová pobožnost.

04.05.2016 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(171) 1Kr 22 * Ž 138 * Př 17, 17-18 * Sk 13, 13-41

05.05.2016 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná

06.05.2016 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

pátek 6.5. až sobota 14.5.

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

07.05.2016 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

svatá zpověď pro děti k 1. sv. přijímání a jejich rodiče

arciděkanský kostel
07.05.2016 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

Mše svatá a svěcení pramene na Klokočce

lesní kaple na Klokočce u Bakova n.J.

Poutě budou pokračovat každou první sobotu v měsíci až do října.

08.05.2016 10:30 [neděle], kategorie: Mládež

První svaté přijímání dětí

arciděkanský kostel

Při mši svaté pro rodiny s dětmi

10.05.2016 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

David BEŇA, lic. theol. - Lidský Bůh: Čtení (nejen) ze Starého zákona (nejen) o Boží lítosti.
Tato přednáška je příspěvkem k letošnímu Roku milosrdenství. více ...

11.05.2016 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma POZOR, ČLOVĚK!

arciděkanský úřad

Kapitoly z morální teologie: Umělé oplodnění

12.05.2016 19:15 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Rozjímání nad filmem

arciděkanský úřad

KOYAANISQATSI, film USA 1983, režie Godfrey Reggio, hudba Philip Glass; 83 min., beze slov. Výjimečně promítáme 2. čtvrtek v měsíci!

14.05.2016 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
18:00 LUCENÁRIUM (svatodušní žehnání ohně), MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

15.05.2016 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

Mše svatá v 9:00 bude slavná.

16.05.2016 [pondělí], kategorie: Pouť

Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka, patrona kostela

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná, LITANIE K SV. JANU

18.05.2016 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Bibličtí exegeté začínají 2. Knihu královskou ...
(172) 2Kr 1+2 * Ž 139 * Př 17, 19-21 * Sk 13, 42 nn; 14, 1-7

22.05.2016 [neděle], kategorie: Pouť

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mše svatá v 9:00 bude slavná.

22.05.2016 14:00 [neděle], kategorie: Pouť

Poutní slavnost na VŠEBORSKU

Všeborsko, kostel Nejsvětější Trojice

Je to osada trochu stranou vesnice Obrubce směrem na Jičín.

25.05.2016 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma POZOR, ČLOVĚK!

arciděkanský úřad

Kapitoly z morální teologie: Rozvod

26.05.2016 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost Těla a Krve Páně se překládá na neděli 29.5.

28.05.2016 [sobota], kategorie: Mládež

Výlet pro rodiče a děti do Bozkova

Společný odjezd z hlavního nádraží v 8:34. Návrat v 17:15.

29.05.2016 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!
více ...

29.05.2016 14:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Tentokrát výjimečně ve 14:00.

30.05.2016 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ZDISLAVY, hl. patronky diecéze

arciděkanský kostel

Po večerní mši svaté budou litanie ke sv. Zdislavě.

31.05.2016 [úterý], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
arciděkanský kostel:
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 MARIÁNSKÉ NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
po mši svaté: POSLEDNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST


Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |