Hlavní menu:
Květen 2012

01.05.2012 18:30 [úterý], kategorie: Jednorázové

První májová pobožnost

arciděkanský kostel

Dnes a po celý měsíc květen po večerní mši svaté následuje májová pobožnost.

05.05.2012 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na první sobotu v měsíci

kostel sv. Jana Nepomuckého
09.05.2012 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Pokračujeme nad posvátnými texty 83. série:
(83) Dt 1, 46 nn; 2+3 *Ž 67 * Př 11, 27 * Lk 6, 12-38

13.05.2012 18:45 [neděle], kategorie: Jednorázové

Latinské Loretánské litanie

arciděkanský kostel

Gregoriánský chorál: IN HONOREM BEATAE MARIAE VIRGINIS (ke cti blahoslavené Panny Marie)
více ...

15.05.2012 17:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

Slavnost našeho patrona, kostel sv. Jana
17:00 modlitba sv. růžence
17:30 (1.) nešpory slavnosti sv. Jana
18:00 večerní mše sv. poutní, slavná
po mši sv. litanie ke sv. Janu Nepomuckému

16.05.2012 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Vigilie (předvečer) Nanebevstoupení Páně

kostel sv. Jana Nepomuckého

Tato mše svatá bude ještě sloužena v kostele sv. Jana vzhledem k jeho dnešnímu svátku.

17.05.2012 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7:30 (mimořádně) RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana Nep.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 MŠE SVATÁ slavná

18.05.2012 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

čtvrtek 18.5. až sobota 26.5.

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

23.05.2012 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Čekají nás čtení 84. série:
(84) Dt 4 * Ž 68, 1-18 * Př 11, 28 * Lk 6, 39 nn; 7, 1-10

26.05.2012 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba sv. růžence
17:30 1. nešpory Seslání Ducha svatého
18:00 lucenárium a mše sv. s prodlouženou bohoslužbou slova více ...

27.05.2012 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní)

Dnes končí velikonoční doba.

Mše svatá v 9:00 slavná.
Zpívá chrámová schola a lid. více ...

27.05.2012 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
30.05.2012 18:30 [středa], kategorie: Jednorázové

Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze

arciděkanský kostel

Po večerní mši svaté budou litanie ke sv. Zdislavě.

31.05.2012 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 MŠE SVATÁ zpívaná
poslední MÁJOVÁ POBOŽNOST


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |