Hlavní menu:
červen 2013

01.06.2013 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na první sobotu v měsíci

kostel sv. Jana Nepomuckého
02.06.2013 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!
více ...

02.06.2013 17:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Večerní adorace

arciděkanský kostel

Adorace potrvá až do večerní mše sv. (růženec odpadá).
Otec biskup Jan Baxant zve všechny farnosti k tomu, aby se v tento čas připojili k celosvětové adoraci se Svatým otcem Františkem v rámci letošního Roku víry.

05.06.2013 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad
07.06.2013 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

arciděkanský kostel

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná, POBOŽNOST s litaniemi k Nejsv. srdci a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

08.06.2013 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

kostel sv. Jana Nepomuckého

Mše svatá (mimořádně) ke cti P. Marie

11.06.2013 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

Přednáška Křesťanské akademie

Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15

Prokop Siostrzonek OSB: K čemu byli a jsou mniši?
P. Siostrzonek bude ještě před přednáškou celebrovat večerní mši sv. v 18 hod. více ...

12.06.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Texty 113. série:
(113) Sd 1; 2, 1-9 * Ž 90+91 * Př 13, 24 nn * Lk 21, 29 nn; 22, 1-13

13.06.2013 09:30 [čtvrtek], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá na Všeborsku

kostel Nejsvětější Trojice na Všeborsku u Obrubců.

Tamní kostel je jinak celý rok zavřený. Mše sv. bude sloužena za účasti kněží mladoboleslavského vikariátu.

15.06.2013 16:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Majáles

Nepřevázka, u Kolínů

Viz Aktuality, 8.6.

16.06.2013 14:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá v mimořádné fromě římského ritu

arciděkanský kostel
19.06.2013 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry

arciděkanský úřad
24.06.2013 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

26.06.2013 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Poslední biblická hodina před prázdninami s těmito texty:
(114) Sd 2, 10 nn; 3 * Ž 92+93 * Př 14, 1-2 * Lk 22, 14-34

29.06.2013 [sobota], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

16:00 MŠE SVATÁ na sídlišti - Dům s pečovat. službou
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - vše: arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 MŠE SVATÁ slavná - arciděkanský kostel

29.06.2013 16:00 [sobota], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá v Bezně

kostel sv. Petra a Pavla - BEZNO u Ml. Boleslavi
30.06.2013 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |