Hlavní menu:
červen 2011

02.06.2011 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7:30 (mimořádně) RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana Nep.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 MŠE SVATÁ s modlitbami za uzdravení
Celebruje P. Anthony Saji, indický misionář. Mše svatá bude trvat asi do 19:30.

03.06.2011 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

pátek 3.6. až sobota 11.6.

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

05.06.2011 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

neděle 7. velikonoční, arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30 proběhne první svaté přijímání dětí.

08.06.2011 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Na programu jsou čtení 59. série:
(59) Lv 22, 21 nn; 23 * Ž 44, 1-8 * Př 10, 19 * Mk 9, 30 nn; 10, 1-12

11.06.2011 [sobota], kategorie: Pouť

Národní pouť ke sv. Anežce

Doksany u Litoměřic, klášterní premonstrátský kostel

Autobus pojede z Komenského nám. v 7:45. Cestou zpět bude zastávka a prohlídka na zámku v Libochovicích a v Litoměřicích. Návrat kolem 20.hod.

11.06.2011 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba sv. růžence
17:30 1. nešpory Seslání Ducha svatého
18:00 večerní mše sv. s prodlouženou bohoslužbou slova více ...

12.06.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní)

Dnes končí velikonoční doba.

Mše svatá v 9:00 slavná.
Zpívá chrámová schola a lid.

19.06.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30 bude předáváno vysvědčení žákům všech skupin vyučování náboženství.

21.06.2011 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

Literární pásmo

kostel sv. Havla v Havelském parku (u kruhového objezdu)

Martin Hilský, Daniel Dobiáš:
Literární pásmo na motiv Romeo a Julie více ...

22.06.2011 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Budeme se věnovat čtení z Písma, a to z 60. série:
(60) Lv 24; 25, 1-46 * Ž 44, 9 nn * Př 10, 20-21 * Mk 10, 13-31

23.06.2011 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 MŠE SVATÁ zpívaná

24.06.2011 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

arciděkanský kostel

po večerní mši svaté podle ohlášení - po skončení:
2. NEŠPORY slavnosti sv. Jana

26.06.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY (13. neděle v mezidobí)
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD se ČTYŘMI OLTÁŘI do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!
více ...

26.06.2011 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
29.06.2011 [středa], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18.00 MŠE SVATÁ slavná


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |