Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  Kategorie událostí:  červen 2011

  02.06.2011 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  7:30 (mimořádně) RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana Nep.
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18.00 MŠE SVATÁ s modlitbami za uzdravení
  Celebruje P. Anthony Saji, indický misionář. Mše svatá bude trvat asi do 19:30.

  03.06.2011 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

  pátek 3.6. až sobota 11.6.

  Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

  05.06.2011 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

  neděle 7. velikonoční, arciděkanský kostel

  Při mši svaté v 10:30 proběhne první svaté přijímání dětí.

  08.06.2011 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Na programu jsou čtení 59. série:
  (59) Lv 22, 21 nn; 23 * Ž 44, 1-8 * Př 10, 19 * Mk 9, 30 nn; 10, 1-12

  11.06.2011 [sobota], kategorie: Pouť

  Národní pouť ke sv. Anežce

  Doksany u Litoměřic, klášterní premonstrátský kostel

  Autobus pojede z Komenského nám. v 7:45. Cestou zpět bude zastávka a prohlídka na zámku v Libochovicích a v Litoměřicích. Návrat kolem 20.hod.

  11.06.2011 17:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

  Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

  kostel sv. Jana Nepomuckého

  17:00 modlitba sv. růžence
  17:30 1. nešpory Seslání Ducha svatého
  18:00 večerní mše sv. s prodlouženou bohoslužbou slova více ...

  12.06.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Boží hod svatodušní)

  Dnes končí velikonoční doba.

  Mše svatá v 9:00 slavná.
  Zpívá chrámová schola a lid.

  19.06.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  arciděkanský kostel

  Při mši svaté v 10:30 bude předáváno vysvědčení žákům všech skupin vyučování náboženství.

  21.06.2011 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

  Literární pásmo

  kostel sv. Havla v Havelském parku (u kruhového objezdu)

  Martin Hilský, Daniel Dobiáš:
  Literární pásmo na motiv Romeo a Julie více ...

  22.06.2011 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

  Biblická hodina

  arciděkanský úřad

  Budeme se věnovat čtení z Písma, a to z 60. série:
  (60) Lv 24; 25, 1-46 * Ž 44, 9 nn * Př 10, 20-21 * Mk 10, 13-31

  23.06.2011 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  arciděkanský kostel

  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18.00 MŠE SVATÁ zpívaná

  24.06.2011 [pátek], kategorie: Jednorázové

  Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

  arciděkanský kostel

  po večerní mši svaté podle ohlášení - po skončení:
  2. NEŠPORY slavnosti sv. Jana

  26.06.2011 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Oslava TĚLA A KRVE PÁNĚ

  Boží tělo

  Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb:
  MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
  8:30 RANNÍ CHVÁLY (13. neděle v mezidobí)
  9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
  EUCHARISTICKÝ PRŮVOD se ČTYŘMI OLTÁŘI do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
  Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!
  více ...

  26.06.2011 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

  Mše svatá ve Vinci

  Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
  29.06.2011 [středa], kategorie: Jednorázové

  Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

  7:30 RANNÍ MŠE SVATÁ - kostel sv. Jana
  17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
  17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
  18.00 MŠE SVATÁ slavná


  Biblický citát na dnešní den
  Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
  Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
  © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |